Lastenruokien lainsäädäntö

  • Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
  • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista KTM 789/1997
  • Komission direktiivi 2006/125/EY imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista
  • Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta

Euroopan neuvoston ja parlamentin asetusta (EU N:o 609/2013) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista alettiin soveltaa 20.7.2016. Se kumosi maa- ja metsätalousministeriön asetuksen erityisruokavaliovalmisteista 121/2010. 

Euroopan komissio valmistelee delegoitua säädöstä lastenruokien koostumusta ja tietoja koskevista erityisvaatimuksista. Siihen asti, että delegoitu säädös valmistuu ja tulee voimaan, sovelletaan KTM:n päätöstä lastenruoista 789/1997.

Lastenruokien vierasaineista säädetään Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2018