Näytteenotto pienissä kala-alan laitoksissa ja kalakaupoissa

Näytteenotto-ohje on tarkoitettu kala-alan laitoksille, joiden vuosituotanto on alle 10 000 kg sekä kalakaupoille, jotka itse valmistavat tuotteita. Ohje perustuu komission asetukseen (EY) No 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista ja sen muutoksiin (=mikrobikriteeriasetus). Mikrobikriteeriasetuksen mukaan elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että elintarvikkeet täyttävät asetuksen vaatimukset. Ohjeessa annetaan suositellut näytteenottotiheydet.

Näytteenotto pienissä kala-alan laitoksissa ja kalakaupoissa pdf

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2021