Ravut

Keitettyjen rapujen toimittaminen myyntiin

Rapuja voidaan keittää ja käsitellä joko elintarvikelain 23/2006 tarkoittamassa laitoksessa tai ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa. Elintarvikelain mukaan eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät elintarvikehuoneistot tulee hyväksyä laitoksiksi. Rapuja voidaan keittää myös ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, kuten ravintolan keittiössä tai vähittäismyymälän yhteydessä sijaitsevassa keittopaikassa. Toimija voi myydä ilmoitetussa elintarvikehuoneistossaan keittämiään rapuja myös omasta ulkomyyntipaikastaan, esimerkiksi torilla.

Keitettyjen rapujen pakkausmerkinnät

Toimitettaessa keitettyjä rapuja vähittäismyyntiin pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät:

  • lajin kauppanimi 
  • ainesosaluettelo ja tarvittaessa tiettyjen ainesosien määrä (esimerkiksi tilli-suolaliemeen säilötyt ravut)
  • sisällön määrä 
  • vähimmäissäilyvyysaika (pakastetut ravut) tai viimeinen käyttöajankohta (keitetyt, jäähdytetyt ravut)
  • toimijan nimi tai toiminimi sekä osoite
  • alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa ostajaa harhaan (esimerkiksi jos ilmoitetun merialueen perusteella ostaja voi saada käsityksen, että rapu on suomalaista)
  • elintarvike-erän tunnus (voidaan korvata viimeinen käyttöajankohta -merkinnällä)
  • säilytysohje
  • tuotantomenetelmä (merestä tai makeasta vedestä pyydetty)
  • pyyntialue – merestä pyydetyt: joku määritellyistä merialueista – makeasta vedestä pyydetyt: alkuperämaa

 

Jos ravut keitetään laitoksessa, keitettyjen rapujen pakkauksiin on merkittävä laitoksen tunnistusmerkki.

Toimitettaessa keitettyjä rapuja ilmoitettuun elintarvikehuoneistoon tai laitokseen, rapujen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta käy ilmi lajin kauppanimi, lajin tieteellinen nimi, tuotantoalue, tuotantomenetelmä, rapujen määrä, toimituspäivämäärä sekä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot.

Elävät ravut vähittäismyynnissä

Myytäessä eläviä rapuja vähittäismyymälässä tulee varmistaa, että ne ovat eläviä. Ravut on säilytettävä siten, ettei niiden säilyttämisestä aiheudu haittaa elintarviketurvallisuudelle. Ravut tulisi pitää viileässä (alle 10 °C:n lämpötilassa) ja kosteassa tilassa. Ravut eivät saisi olla veden peittämiä, ellei vedessä ole ilmapumppua.

Kuolleiden rapujen hävittäminen

Kuolleet tai sairaat ravut on hävitettävä niin, etteivät ne ole yhteydessä luonnonvesiin. Hävitettävät elävät ravut on ennen jatkokäsittelyyn toimittamista lopettava asianmukaisesti esimerkiksi keittämällä.

Laitoksessa tai vähittäismyymälässä syntyneet ravuista saadut sivutuotteet voidaan esimerkiksi toimittaa turkiseläinten tai lemmikkieläinten ruokintaan, ympäristölainsäädännön mukaisesti hyväksyttyyn polttolaitokseen, sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn biokaasu- tai kompostointilaitokseen tai hävittää hyväksytyllä kaatopaikalla. Lisäksi laitosten rapusivutuotteet voi myös haudata maahan koko maassa, jos ympäristöviranomainen sallii maahan hautaamisen kyseisellä alueella. Vähittäismyymälöissä hävitettävät ravut voidaan laittaa tavalliseen biojätteeseen, jos kaupan entisiä eläimistä saatavia elintarvikkeita syntyy yhteensä alle 20 kg viikossa.

Ravintoloissa ja suurtalouksissa itsestään kuolleet tai käyttämättä jääneet keitetyt ravut voidaan hävittää biojätteen joukossa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2018