Tuoreiden hedelmien ja vihannesten valvonta ja tarkastukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten vaatimustenmukaisuutta valvotaan pistokokein kaupan kaikissa vaiheissa. Valvonta on markkinavalvontaa, eikä siitä yleensä peritä maksua.

Jos tarkastuksia kuitenkin tehdään asiakkaan pyynnöstä tai aiemman rikkomuksen tai laiminlyönnin takia, on tarkastus maksullinen. Nämä maksulliset tarkastukset ovat:

Eräkohtaiset tarkastukset

Vientiä edeltävä tarkastus. Viejä pyytää tarkastuksen ennen vientiä ja saa todistuksen erän vaatimuksenmukaisuudesta. Vaatimustenmukaisuustodistus on pakollinen asiakirja vietäessä laatuluokituksen piiriin kuuluvia tuotteita kolmansiin maihin.

Muu pyynnöstä tehtävä tarkastus. Tavaran haltija voi pyytää erälle maksullisen tarkastuksen. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi intervention yhteydessä.

Uusintatarkastus. Tarkastus on eräkohtainen ja sen tarkoitus on varmistaa tietyn jo kerran markkinavalvonnassa tarkastetun erän vaatimustenmukaisuutta.

Toimijakohtaiset tarkastukset

Seurantatarkastus. Tarkastus tehdään kun valvottavan toimijan luona on markkinavalvonnan yhteydessä havaittu useita vaatimusten vastaisia eriä, laiminlyöntejä tai rikkomuksia.

Luvat

Kypsytettävän banaanin tuoja voi hakea hyväksynnän omille tarkastustoimilleen, jolloin hän vapautuu tuonnin yhteydessä pakollisesta vaatimustenmukaisuustarkastuksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2021