Liha ja lihavalmisteet

Liha ja erilaiset lihavalmisteet on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I, jossa

 • lihalla tarkoitetaan kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan, jäniseläinten sekä luonnonvaraisen ja tarhatun riistan syötäväksi soveltuvia osia ja verta
 • ruholla tarkoitetaan eläimen ruhoa teurastuksen ja käsittelyn jälkeen
 • tuoreella lihalla tarkoitetaan lihaa, jolle ei ole tehty muita säilöntäkäsittelyitä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen. Tuore liha voi olla myös tyhjiöpakattu tai suojakaasupakkaukseen kääritty
 • sisäelimillä tarkoitetaan rinta-, vatsa- ja lantio-ontelon elimiä sekä henki- ja ruokatorvea ja linnuilla kupua
 • jauhelihalla tarkoitetaan luuttomaksi leikattua lihaa, joka on hakattu hienoksi ja joka sisältää suolaa vähemmän kuin yhden prosentin
 • mekaanisesti erotetulla lihalla tarkoitetaan tuotetta, joka saadaan poistamalla liha luista luuttomaksi leikkaamisen jälkeen tai siipikarjan ruhoista käyttämällä mekaanisia keinoja, joiden seurauksena lihassyyn rakenne häviää tai muuttuu
 • raakalihavalmisteilla tarkoitetaan tuoretta lihaa, jauheliha mukaan luettuna, johon on lisätty elintarvikkeita, mausteita tai lisäaineita tai jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi muuttunut ja tuoreen lihan ominaisuudet olisivat hävinneet
 • lihavalmisteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet. Lihavalmisteita ovat esimerkiksi erilaiset leikkeleet ja makkarat

Lihavalmisteiden valmistukseen ei saa käyttää kaikkia ruhonosia

Lihavalmisteiden valmistuksessa ei saa käyttää

 • naaras- tai urospuolisten eläinten sukuelimiä, kiveksiä lukuun ottamatta
 • virtsaelimiä, munuaisia ja virtsarakkoa lukuun ottamatta
 • kurkunpään rustoa, henkitorvea ja keuhkolohkojen ulkopuolella olevia keuhkoputkia
 • silmiä ja silmäluomia
 • ulkoisia korvakäytäviä
 • sarveiskudoksia
 • siipikarjan päätä, lukuun ottamatta harjaa, korvia ja helttoja
 • siipikarjan ruokatorvea, kupua, suolia ja sukuelimiä

Lisää tietoa Ruokaviraston sivuilla:

Lisää tietoa muualla verkossa: