Siipikarjan ja kanien lihan myynti

Alkutuottajan tilalla kasvattamien omien kanien ja siipikarjan pienimuotoinen teurastus ja lihan leikkaaminen alkutuotantotilalla on mahdollista ilman, että teurastus tapahtuu hyväksytyssä teurastamossa ja lihan leikkaaminen hyväksytyssä leikkaamossa. Kani tai siipikarja voidaan myydä tilalta lihana, eli joko kokonaisena ruhona tai leikattuna lihana, mutta sitä ei voi muuten käsitellä kuten jauhaa tai kypsentää.

Alkutuotantopaikalta lihaa voidaan luovuttaa kuluttajalle suoraan tai Reko- tai muiden ruokapiirien kautta tai toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin, eli kauppoihin ja ravintoloihin. Kaupan tai ravintolan maantieteellistä sijaintia ei ole rajattu kansallisessa lainsäädännössä. Paikallisella vähittäismyynnillä tarkoitetaan siten alkutuottajan ja tuotteita ostavan ravintolan tai vähittäiskaupan suoraa suhdetta, ei määrättyä kilometrietäisyyttä. Vähittäiskauppa voi sijaita myös alkutuotantotilan yhteydessä. Lihaa voidaan luovuttaa kuluttajalle tai toimittaa vähittäismyyntiin yhteensä enintään 40 000 kg siipikarjanlihaa ja yhteensä 20 000 kania vastaava lihamäärä vuodessa (maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta). Jos lihan enimmäismäärät ylittyvät, eläimet on teurastettava hyväksytyssä teurastamossa, jossa lihalle tehdään lihantarkastus.

Tilavaatimukset teurastukselle ja lihan käsittelylle

Kanien ja siipikarjan teurastamisesta ja lihan myymisestä tarkastamattomana alkutuotantopaikalta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kanien ja siipikarjan teurastusta, lihan leikkaamista ja säilytystä varten alkutuotantopaikalla on oltava siihen soveltuvat ja asianmukaiset tilat ja välineet. Tainnutus ja verenlasku ovat osa teurastusta ja niiden suoritusta varten alkutuotantopaikalla on oltava asianmukainen tila. Toimintaan sovelletaan niin sanotun yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004) liitteen II lukujen I ja II vaatimuksia. Pienimuotoisessa alkutuotantotilalla tapahtuvassa toiminnassa vaatimuksia voidaan soveltaa joustavasti, esimerkiksi käymälä ja sosiaalitilat pukusuojineen voivat olla kodin yhteydessä. Teurastustilan tulee kuitenkin olla helposti puhtaana pidettäviä, viemäröity ja siellä on oltava käytettävissä juoksevaa talousvettä. Tila ja välineet on pestävä ja desinfioitava riittävän usein. Seinämateriaalien on oltava sileitä ja vesipesun kestäviä, esimerkiksi vesivaneri hyvin huollettuna voi olla tällainen materiaali. Pienessä tilassa riittää yksi vesipiste sekä välineiden että käsien pesuun. Suositeltavaa olisi, että tainnutus ja verenlasku tehtäisiin eri tilassa kuin muut toiminnot. Yksi huonetila voi kuitenkin riittää, jos tila on riittävän iso ja työvaiheet voidaan erottaa toisistaan toiminnallisesti tai ajallisesti. Tarvittaessa ruhot voidaan myös ajallisesti erotettuna nylkeä tai höyhentää siinä tilassa, jossa tainnutus ja verenlasku tehdään, sen jälkeen kun kaikista ruhoista on laskettu veri. Lihan leikkaaminen ja pakkaaminen tulee myös tehdä eri aikaan kuin teurastus. Kanien tai siipikarjan teurastamista ei voi tehdä ulkona. Alkutuotantopaikalla tapahtuvassa teurastuksessa on otettava huomioon myös lainsäädännön vaatimukset liittyen eläinsuojeluun ja lopetukseen.

Asetuksen 852/2004 liitteessä II luvussa III on annettu rakenteelliset vaatimukset kotona sijaitseville tiloille, joissa elintarvikkeita valmistetaan markkinoille saatettaviksi. Teurastus ei kuitenkaan ole elintarvikkeiden valmistusta, joten sitä ei voi suorittaa kotona sijaitsevissa tiloissa. Lihaa voidaan leikata luvun III vaatimukset täyttävässä kotikeittiössä, mutta teurastus on tehtävä loppuun asti tiloissa, jotka täyttävät 852/2004 liitteen II lukujen I ja II vaatimukset. Lihaa on mahdollista käsitellä kotikeittiössä (esimerkiksi leikata puhtaana pidettävällä työtasolla) kunhan asumisesta ei aiheudu lihoille elintarviketurvallisuusriskiä ja kanien tai siipikarjan määrä on sen verran pieni, että lihan leikkaamisen voi tehdä hygieenisesti.

Liha on säilytettävä ja kuljetettava vähittäismyyntiin viileänä siten, että sen lämpötila on korkeintaan 6 °C. Lihaa käsittelevällä henkilöllä tulee olla myös niin sanottu hygieniapassi, mikäli hänen yhteenlaskettu työskentelynsä on kestänyt tai kestää pidempään kuin kolme kuukautta.

Lihaa voi myös pakastaa tai jäädyttää. Normaalit kotipakastimet on suunniteltu säilyttämään pakastetun elintarvikkeen lämpötila riittävän kylmänä, mutta niiden teho ei riitä lainsäädännön vaatimusten mukaiseen pakastamiseen. Kotipakastimia voidaan kuitenkin käyttää lihan jäädyttämiseen. Jäädytetty liha tulee merkitä ja myydä jäädytettynä lihana.

Kirjanpito ja asiakirjat

Vähittäiskauppaan toimitettavan lihan mukana on oltava asiakirja, jossa on seuraavat tiedot: eläinlaji ja lihan määrä, teurastusajankohta, toimituspäivä, alkutuotannon toimijan sekä vastaanottajan nimi ja yhteystiedot. Sekä kuluttajalle luovutetusta että vähittäismyyntiin toimitetusta lihasta on pidettävä kirjanpitoa, jossa on eläinlaji ja lihan määrä, teurastusajankohta, lihan luovutus- ja toimituspäivä sekä vähittäismyynnin osalta vastaanottajan nimi ja yhteystiedot. Vähittäismyynnin kirjanpidoksi käy vähittäiskauppaan toimitettavan asiakirjan kopio. Kirjanpitoa on säilytettävä yksi vuosi.

Siipikarjan ja kanien teurastukseen liittyvät hyvinvointivaatimukset

Siipikarjan ja kanien teurastusta tilalla koskevat lopetusasetuksen vaatimukset. Näistä vaatimuksista voit lukea oikealla lisätiedoissa olevasta linkistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2021