Makkara

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä (139/1996) kumottiin MMM:n asetuksella "Eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (264/2012, muutos 308/2013)". Asetus tuli voimaan 1.7.2012.

Asetuksessa (MMMa 264/2012) on makkaran koostumusta ja A-luokan makkaroita koskevat vaatimukset poistettu. Myös on poistettu tarpeettomana määritelmä ”muu lihaan verrattava valmistusaine”.

Makkaran pakkauksessa ilmoitettavista merkinnöistä

  • Makkaran olennainen raaka-aine on perinteisesti liha, joten ainesosan korostamista koskevasta merkintävaatimuksesta seuraa, että makkarassa käytetyn lihan määrä ”lihapitoisuus” tulee ilmoittaa painoprosentteina valmiista elintarvikkeesta.
  • Jos makkaran olennainen ainesosa, liha, korvataan muulla ainesosalla, on siitä ilmoitettava tuotteen nimen yhteydessä, kuten verimakkara, ryynimakkara jne.
  • Jos tuote valmistetaan ja pakataan Suomessa, on lihan alkuperämaa ilmoitettava (MMMa 218/2017).
  • Lihan, mekaanisesti erotetun lihan ja elinten ym. osalta on ilmoitettava myös eläinlaji.
  • Makkarassa käytetyt ainesosat ilmoitetaan niiden omilla nimillään ainesosaluettelossa.
  • Makkaran rasvapitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina valmistushetkellä tai ilmoitettuna siten, kuin ravintoarvomerkinnästä erikseen säädetään.
  • Käyttöohjeet, esim. jos makkara myydään raakana, tulee ilmoittaa pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti.
  • Jos makkarankuori ei ole syötävä, siitä on ilmoitettava. Syötävä makkarankuori ilmoitetaan ainesosaluettelossa, esim. lampaan suoli.
  • Makkaran suolapitoisuus sekä tarvittaessa merkintä voimakassuolaisuudesta on ilmoitettava kansallisen pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti (MMMa 1010/2014).

Käyttöön vakiintuneiden makkaroiden nimiä, kuten kestomakkara, leikkelemakkara ja ruokamakkara saa edelleen käyttää edellyttäen, että nimet eivät johda harhaan.

Rasva- ja suolapitoisuuden ilmoittaminen koskee  pakkaamatonta makkaraa. Lisää aiheesta asetuksessa  MMMa 834/2014, 6 - 8 § .