Poronlihan suoramyynti

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että kaikki kuluttajalle myytävä liha on tarkastettava tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomi on kuitenkin saanut EY-lainsäädännöstä kansallisen poikkeuksen, joka mahdollistaa tarkastamattoman poronlihan ja siitä valmistetun poron kuivalihan myynnin. Poronlihan myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Poron kuivalihan valmistus, myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta.

Paliskuntain yhdistys on laatinut poronlihan suoramyyjille hyvän tuotantotavan ohjeen, joka voidaan toiminnassa ottaa huomioon.

Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyynnin määritelmä

Sellaista toimintaa, jossa myynti tapahtuu tuottajalta suoraan kuluttajalle, kutsutaan tavallisesti suoramyynniksi. Tässä yhteydessä suoramyynnillä tarkoitetaan tarkastamattoman tai tarkastetun poronlihan sekä tarkastamattomasta tai tarkastetusta poronlihasta valmistetun kuivalihan myymistä tuottajalta suoraan kuluttajalle, kun myynti tapahtuu poronhoitoalueella joko alkutuotantopaikalta tai tuoreen lihan osalta myös paikasta, jossa poro on teurastettu.