Ravintolisien sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet sekä niiden lähteet

Euroopan komissio on antanut 30. marraskuuta 2009 asetuksen (EY) N:o 1170/2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin, ravintolisät mukaan luettuina.

Tämä tarkoittaa sitä, että ravintolisien valmistuksessa on saanut 20.12.2009 jälkeen käyttää ainoastaan asetuksen 1170/2009 liitteessä I lueteltuja vitamiineja ja kivennäisaineita liitteessä II luetelluissa muodoissa. Tämän jälkeen hyväksytyt uudet vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteet on sisällytetty ravintolisädirektiivin 2002/46/EY liitteeseen II.

Ravintolisät, jotka sisältävät muita vitamiineja ja/tai kivennäisaineita, tai muita niiden lähteitä kuin mitä uusi asetus sallii, tulee poistaa markkinoilta. Ohjeet takaisinvetoon löytyvät täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.8.2019