EU:n nimisuojajärjestelmä

Järjestelmän kuvaus

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993. Järjestelmän tarkoituksena on suojata elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja väärennöksiltä. Samalla tuotteelle on mahdollista saada nimisuojan avulla lisäarvoa. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan ja ne ovat eri tuottajilla olennaisilta osin samanlaiset.

Nimisuojaus (nimen rekisteröinti) koskee yleensä tuotteita, joita on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai valmistusmenetelmällä useamman sukupolven ajan tai jotka ovat valmistusmenetelmiensä tai ainesosiensa osalta muista vastaavista tuotteista poikkeavia.

Suojausta voi hakea ainoastaan useampi tuottaja yhdessä tai näitä edustava järjestö tai organisaatio. Yksittäinen tuottaja ei voi hakea tuotteelleen suojaa paitsi poikkeustapauksissa.

Nimen rekisteröinti on kaksivaiheinen prosessi, joka koostuu kansallisesta käsittelystä ja käsittelystä yhteisötasolla. Hakemus tehdään Ruokavirastolle, joka vastaa hakemuksen kansallisesta arvioinnista ja päätöksen tekemisestä nimisuojan myöntämiseksi. Tämän jälkeen Ruokavirasto toimittaa hakemuksen komissioon, joka vastaa arvioinnin järjestämisestä EU-tasolla sekä sen jälkeen mahdollisesta nimen varsinaisesta rekisteröinnistä.

Nimisuojauksen on saanut tähän mennessä EU:n alueella lähes 1 500 tuotetta. Suojatuista tuotteista suurimman ryhmän muodostavat juustot, seuraavaksi suurimpana ryhminä ovat hedelmät ja vihannekset, liha ja lihajalosteet sekä oliiviöljyt. Osa suojatuista nimistä on tunnettuja vain kansallisesti, osa tunnetaan eri puolilla maailmaa. Kaikki ovat kuitenkin vähintään omalla alueellaan maineikkaita ja tärkeitä tuotteita. Eniten suojattuja tuotteita on Ranskassa ja Italiassa. Seuraavina tulevat Portugal, Espanja ja Kreikka. Kaikilla näillä mailla on pitkät perinteet paikallisten elintarvikkeidensa kansallisesta suojauksesta jo ennen EU:n nimisuojajärjestelmien voimaantuloa.

Suojattuja nimiä ei saa käyttää kuin niillä edellytyksillä, jotka on esitetty nimisuojattujen tuotteiden rekisteröintihakemuksessa. Komissio tiivistää hyväksytyn hakemuksen niin sanotuksi tuote-eritelmäksi.

Nimisuojasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1151/2012. Linkki asetukseen http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:FI:PDF (pdf, 1 Mt)

Nimisuojaluokat

Suojausjärjestelmään kuuluu kolme luokkaa. Näistä kaksi, suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), rajaavat tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon vain sen perinteiselle maantieteelliselle alueelle. Kolmas suojausjärjestelmä, aito perinteinen tuote (APT), puolestaan suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän ja raaka-aineet, mutta ei sido valmistusta eikä raaka-aineiden alkuperää maantieteelliseen alueeseen. 

blobid0.png

1. Suojattu alkuperänimitys (SAN)

Tuotteen tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn pitää tapahtua tietyllä maantieteellisellä alueella. Tuotteen laatu tai sen ominaisuudet johtuvat olennaisesti kyseisestä maantieteellisestä alueesta, esimerkiksi siellä tuotetusta raaka-aineesta.

Suomalaisista tuotteista on alkuperänimityksenä suojattu Lapin Puikula (1997), Lapin Poron liha (2009), Lapin poron kuivaliha (2010), Lapin Poron kylmäsavuliha ( 2011) sekä Kitkan viisas (2013). Kitkan viisas -nimitystä käytetään Koillismaan ylänköalueen järvistä pyydetyistä muikuista, joiden erityisominaisuutena on pehmeä ruoto. Tarkempi kuvaus on eritelmässä: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:136:0013:0015:FI:PDF

Lapin Puikula-perunan tulee olla tuotettu ja pakattu Lapissa. Sen sijaan pelkällä
Puikula nimityksellä perunaa voidaan tuottaa ja pakata myös muualla kuin Lapissa.

Lapin Poron lihan tulee olla tuotettu, leikattu ja pakattu Suomen poronhoitoalueella. Lapin Poron lihaa voidaan myydä koko-, puoli- ja neljännesruhoina sekä ruhon- tai lihasosittain pakattuna. Tarkempi kuvaus on eritelmässä http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:019:0022:0026:FI:PDF

Suojaus koskee vain nimitystä Lapin Poron liha.

Eurooppalaisia tuotteita, esimerkkejä: Parmigiano Reggiano-juusto (parmesaani-juusto) (Italia), Feta-juusto (Kreikka), Roquefort-juusto (Ranska), Gorgonzola-juusto (Italia), Prosciutto di Parma (Parman kinkku, Italia), Prosciutto di Carpegna (Italia), Prosciutto di Modena (Italia), Pistacchio verde di Bronte - pistaasipähkinät (Italia), Huile d'olive de Nice, Nizzan oliiviöljy (Ranska), Modenan perinteinen balsamietikka (Italia).

blobid1.png

2. Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

Vähintään yhden seuraavista vaiheista: tuotanto, jalostus, käsittely, pitää tapahtua tietyllä maantieteellisellä alueella, josta johtuvat tuotteen laatu, maine tai muut ominaisuudet. Osa tuotteen raaka-aineesta voidaan tuoda alueen ulkopuolelta.

Suomalaisista tuotteista on maantieteellisesti suojattu kaksi nimeä: Kainuun rönttönen (2008) ja Puruveden muikku (2013). Kainuun rönttösen valmistajan tuotantopaikan tulee sijaita Kainuun maakunnassa. Valmistusmenetelmä on kuvattu rekisteröintihakemuksen eritelmässä http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074:0072:0075:FI:PDF.

Puruveden muikku- nimitystä käytetään Saimaan koillisosassa sijaitsevan Puruveden järvialtaasta pyydetystä muikusta (Coregonus albula). Muihin muikkuihin verrattuna se on väritykseltään selkeästi hopeisempi. Muut vaatimukset tuote-eritelmässä: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:140:0017:0019:FI:PDF

Eurooppalaisia tuotteita, esimerkkejä: Navarran parsa (Espanja), Ardennien kinkku (Belgia), Schwarzwaldin kinkku (Saksa), Connemara Hill-alueen lammas (Irlanti), Steirisches Kurbiskeröl - kurpitsansiemenöljy (Itävalta), Aachenin piparkakut (Saksa), Lybekin marsipaani (Saksa).

Muissa EU-maissa rekisteröidyt SAN- ja SMM-tuotteet

Muissa maissa rekisteröityjä SAN-tuotteita ei saa valmistaa Suomessa. Useimmiten tällöin tulevat kysymykseen esimerkiksi seuraavat juustot: Parmigiano Reggiano-juusto, Danablu-juusto, Feta-juusto, Roquefort-juusto, Gorgonzola-juusto. SMM-tuotteidenkin kohdalla merkittävät tuotanto- valmistus- ja jalostusvaiheet tulee suorittaa määritellyllä tuotantoalueella.

Muiden tuotteiden nimien yhteyteen ei ole mahdollista liittää viittausta suojattuun nimeen, esimerkiksi ilmaisuilla ”laatuinen”, ”tyyppinen”, ”menetelmällä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”. Siten esimerkiksi ”Feta-juuston tyyppinen juusto” ei ole sallittu elintarvikkeen nimi, vaan nimi tulee muodostaa esimerkiksi käyttötarkoituksen mukaan, kuten ”salaattijuusto”.

SAN - suojattujen juustojen kaiken käsittelyn, paloittelun, raastamisen ja pakkaamisen pitää tapahtua kyseisellä maantieteellisellä alueella, mikäli kyseisen nimen tuote-eritelmässä ei sallita vapaampaa käytäntöä.

blobid2.png

3. Aito perinteinen tuote (APT)

Aito perinteinen tuote (APT)- suojauksella ei viitata tuotteen valmistuspaikkaan, vaan pyritään korostamaan tuotteen perinteistä koostumusta tai tuotantotapaa. APT-suojauksen saanutta tuotetta voidaan valmistaa missä tahansa EU:n alueella, mutta tuote on valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän ja ainesosaluettelon mukaisesti.

Hakiessaan tuotteelle APT-suojaa hakijataho ilmoittaa, haluaako se varata nimen ainoastaan eritelmän mukaiselle tuotteelle. Jos nimi varataan, tällä nimellä valmistettujen tuotteiden tulee olla eritelmän mukaisia. Jos varausta ei tehdä, samaa nimeä voidaan käyttää myös sellaisista tuotteista, jotka eivät ole eritelmän mukaisia.

Suomalaisista tuotteista APT -suojauksen ovat saaneet Sahti (2002), Kalakukko (2002) ja Karjalanpiirakka (2003).

Karjalanpiirakka
Hakijataho on varannut karjalanpiirakka- nimen vain niille tuotteille, jotka ovat rekisteröidyn menetelmän mukaisia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1227(03)&from=EN 

Suojaus koskee ainoastaan nimeä ”karjalanpiirakka”. Jos piirakka ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia, voidaan käyttää esimerkiksi nimeä ”riisipiirakka”.

Kalakukko
Hakijataho on varannut kalakukko- nimen vain niille tuotteille, jotka ovat rekisteröidyn menetelmän mukaisia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:235:0012:0014:FI:PDF

Suojaus koskee ainoastaan nimeä ”kalakukko”, ei nimiä ”muikkukukko”, ”ahvenkukko”, ”lanttukukko” tai muita sellaisia.

Esimerkkejä eurooppalaisista tuotteista: Mozzarella-juusto, faluninmakkara (Falukorv), Serrano-kinkku (Jamon serrano), Pizza Napoletana. Tuotteita voi suojata myös pelkästään yhdellä kielellä; esimerkiksi "Traditional Farmfresh Turkey" (tilalla tuotettu kalkkuna), joka on suojattu vain englannin kielellä; nimityksen läheisyydessä on oltava merkintä ”brittiläisiä perinteitä noudattaen”.

Mozzarella-juuston ja Pizza Napoletanan rekisteröintihakemuksissa hakijataho ei ole varannut nimeä pelkästään eritelmän mukaiselle tuotteelle, joten näitä nimiä voidaan käyttää myös muista vastaavista tuotteista. Niiden pakkauksissa ei kuitenkaan voi olla mainintaa ”aito perinteinen tuote” eikä EU-logoa.

Luettelo nimisuojatuista tuotteista

EU:n internetsivuilta löytyy ajantasainen listaus nimisuojatuista tuotteista:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141

Listalta löytyvät

  • rekisteröidyt tuotteet
  • tuotteet, joiden rekisteröintihakemus on julkaistu (jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle vastaväitteitä kuuden kuukauden kuluessa)
  • tuotteet, joista on tehty rekisteröintihakemus, mutta sitä ei ole vielä julkaistu

Tuotteita voi hakea maan, tuotetyypin, rekisteröidyn nimen tai hakemuksessa esiintyvän nimen (tuotteet, joita ei vielä ole rekisteröity) perusteella.

Edellä mainitusta linkistä löytyvät myös tuotteiden tuote-eritelmät, joissa on kuvattu tuotteiden valmistusmenetelmä ynnä muut erityisluonteeseen vaikuttavat tekijät.

4.1.2016 alkaen markkinoille tuotujen tuotteiden kohdalla nimisuojaa osoittavan logon käyttö on pakollista. Pakkausmerkinnöissä on mahdollista käyttää myös mainintaa ”suojattu alkuperänimitys” (SAN-suojatut tuotteet), ”suojattu maantieteellinen merkintä” (SMM-suojatut tuotteet) tai ”aito perinteinen tuote” (APT-suojatut tuotteet), mutta nämä merkinnät eivät enää ole pakollisia.

Nimisuoja ainesosana valmisruuassa ja ravintolan ruokalistalla

Nimisuojatun elintarvikkeen käyttö esimerkiksi valmisruuan ainesosana tai ravintolan ruokalistalla mahdollistaa kyseisen logon merkitsemisen nimen läheisyyteen. Valmisruuassa tai annoksessa tulee kuitenkin olla kyseistä ainesosaa riittävästi antamaan ruualle erityisen makuvivahteen.  Samassa valmisruuassa tai annoksessa ei saa käyttää lisänä vastaavaa "tavallista ainesosaa''. Tarkemmin tästä asiasta löytyy EU:n komission antamasta tiedonannosta: Nimisuojatuote ainesosana ja suuntaviivat ainesosien ilmoittamisessa (PDF).

SAN- ja SMM-logoista on tarkemmin säädetty (väreistä, koosta, fontista) komission asetuksessa (EU) N:o 668/2014 liitteessä X:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0668&rid=3 

Kaikki logot painokelpoisina löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.1.2020