Elintarvikkeiden nimeäminen

Kuluttajan kannalta tärkeimpiä merkintöjä elintarvikepakkauksissa on elintarvikkeen nimi. Nimi ilmoittaa lyhyesti ja täsmällisesti, mistä elintarvikkeesta on kyse.

Elintarvikkeen nimenä on käytettävä

  • Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä nimeä tai
  • Suomessa yleiseen käyttöön vakiintunutta nimeä tai
  • nimeä, joka kuvaa elintarviketta ja tarvittaessa sen käyttöä siten, että se täsmällisesti yksilöi kysymyksessä olevan elintarvikkeen ja erottaa sen elintarvikkeista, joihin sen muuten voitaisiin sekoittaa.

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot

Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot elintarvikkeesta, jota hän tuottaa valmistaa, tuo maahan, vie maasta, pakkaa, pitää kaupan, tarjoilee tai muulla tavoin luovuttaa. Siten elintarvikealan toimijan tulee antaa asiakkaalleen riittävät ja oikeat tiedot myymistään pakatuista ja pakkaamattomista elintarvikkeista.

Elintarvikkeen nimen tulee kuvata ja yksilöidä elintarvike täsmällisesti

Olennaista elintarvikkeen nimeämisessä on, että elintarvikkeen nimi ei johda kuluttajaa harhaan sen luonteen, ominaisuuksien tai koostumuksen tai muiden seikkojen suhteen. Myös elintarvikkeen markkinointinimi, joka on vapaaehtoinen tieto, ei saa johtaa tuotteen ostajaa harhaan.

Elintarvikkeesta ilmoitettavat tiedot on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä. Lisää tietoa elintarvikkeen nimeämisestä on Ruokaviraston ohjeessa 17068/2. Elintarviketieto-opas elintarvikealan valvojille ja elintarvikealan toimijoille.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.8.2021