Ravintoarvomerkinnät

Ravintoarvomerkintä antaa tietoa elintarvikkeen ravitsemuksellisesta koostumuksesta, sen energiasisällöstä ja ravintoaineiden määrästä. Elintarvikkeiden ravintoarvomerkintöjä lukemalla kuluttaja voi vertailla erilaisia valmisteita ja valita elintarvikkeita omien tarpeidensa mukaisesti. Ravintoarvomerkintä auttaa myös selvittämään, mikä merkitys nautitulla elintarvikkeella on päivittäisen ravintoaineiden saannin kannalta.

Ravintoarvomerkinnän sisällöstä ja ilmoittamisesta säädetään elintarviketietoasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EPNAs EU N:o 1169/2011) artikloissa 29–35 ja liitteissä XIII–XV.

Ravintoarvomerkinnän sisältö (Elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011, art. 30) on

 • määrämuotoinen (energian ja ravintoaineiden nimet on määritelty) ja
 • rajattu (vain lainsäädännön säätämät ravintoaineet saa ilmoittaa varsinaisessa ravintoarvoilmoituksessa).

HUOM: Näin ollen ei tule enää ilmoittaa esimerkiksi pelkän lisätyn suolan tai sokerin määrää elintarvikkeen  ainesosaluettelossa, koska se ei kerro tuotteen ostajalle elintarvikkeen koko tuotteen suolapitoisuutta tai sokeripitoisuutta. Vaikka elintarvikkeen ainesosan määrän ilmoittaminen on usein vapaaehtoista, niin tässä tapauksessa ravintoaineen määrän ilmoittaminen ainesosaluettelossa voi johtaa kuluttajaa harhaan antamalla kuva kyseisen ravintoaineen pienemmästä määrästä tuotteessa.

Pakollisen ravintoarvomerkinnän on sisällettävä seuraavat tiedot 100 g/100 ml kohti: 

 • energiasisältö (kJ ja kcal) ja
 •  rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrät grammoina (art. 30.1). Suola lasketaan ja määritetään natriumin kautta (suola = natrium × 2,5). Tällöin huomioidaan sekä aineosien kautta tuleva luontainen että ruokasuolasta peräisin oleva natrium.

Pakollista ravintoarvomerkintää voidaan täydentää ilmoittamalla seuraavista yhden tai useamman määrät: kertatyydyttymättömät rasvat, monityydyttymättömät rasvat, polyolit, tärkkelys, ravintokuitu, liitteessä XIII mainitut vitamiinit/kivennäisaineet (art. 30.2).

Pakollisen ravintoarvomerkinnän tiedoista voidaan vapaaehtoisesti toistaa: energiasisältö tai energiasisältö ja rasvahappojen, tyydyttyneiden rasvahappojen, sokerien ja suolan määrät. (art. 30.3).

Alkoholijuomien osalta voi ilmoittaa vapaaehtoisesti pelkän energiasisällön (art. 30.4).

Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta voi ilmoittaa vapaaehtoisesti energiasisällön tai energiasisällön ja rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, sokerien ja suolan määrät (art. 30.5).

Ravintoarvon ilmaiseminen 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa, annosta tai kulutusyksikköä kohti (art. 32–33)

 • Ravintoarvo ilmoitetaan 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti. Lisäksi on mahdollista ilmoittaa ravintoarvo annosta tai kulutusyksikköä kohti.
 • Makroravintoaineiden vertailuarvojen (liite XIII.B) esittäminen on vapaaehtoista. Tiedot voidaan ilmoittaa joko 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa, annosta tai kulutusyksikköä kohti (art. 33.1.c) Jos vertailuarvot esitetään, niiden välittömään läheisyyteen on lisättävä maininta: ”Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal) (art. 32.5).
 • Vitamiinien ja kivennäisaineiden päivittäisen saannin vertailuarvot (aikuiset) on kuvattu elintarviketietoasetuksen liitteen XIII, A osassa. Jos vitamiinit ja kivennäisaineet ilmoitetaan, niitä tulee olla silloin merkitsevä määrä:
  • muut kuin juomat: vähintään 15 % vertailuarvosta
  • juomat: vähintään 7,5 % vertailuarvosta
  • pakkaus sisältää vain yhden annoksen: vähintään 15 % vertailuarvosta.
 • Toistettaessa tietoja vapaaehtoisesti artiklan 30.3 b mukaisesti, vertailuarvot voidaan ilmoittaa pelkästään annosta tai kulutusyksikköä kohti, poikkeuksena energian määrä, joka on ilmaistava lisäksi 100:aa grammaa/ millilitraa kohti (art. 33.2).
 •  Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta tiedot voi ilmoittaa pelkästään annosta tai kulutusyksikköä kohti (art.33.3).

 Ravintoarvomerkinnän esittäminen (art. 34)

 •  Ravintoarvomerkinnän tiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena samassa näkökentässä selkeässä muodossa (art. 34.1–2, liite XV)
 • Toistettaessa tietoja vapaaehtoisesti artiklan 30.3 mukaisesti, tiedot on esitettävä pääasiallisessa nähtävissä olevassa kentässä. Ne voidaan esittää eri muodossa kuin pakollinen ravintoarvomerkintä (art. 34.3).
Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2021