Ravintoaineiden sallitut poikkeamat eli toleranssit

Ravintoaineen sallitulla poikkeamalla eli toleranssilla tarkoitetaan hyväksyttävää eroa pakkausmerkinnöissä ravintoarvomerkinnän yhteydessä ilmoitetun ja virallisessa valvonnassa vahvistetun pitoisuuden välillä. Toleransseja asetettaessa on huomioitu elintarviketurvallisuus ja kuluttajan harhaanjohtaminen.

Elintarvikevalvonnassa noudatetaan EU:n toleranssiohjeessa annettuja toleransseja (Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille seuraavan EU-lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten joulukuu 2012):

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_fi.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf

On tärkeä määritellä ravintoaineiden sallitut poikkeamat, sillä elintarvikkeiden ravintoainepitoisuuksissa on luontaista vaihtelua. Lisäksi vaihtelua ravintoainepitoisuuksissa aiheuttavat esimerkiksi tuotanto- ja varastointiolosuhteet. Mitattujen arvojen on oltava sallittujen poikkeamien puitteissa koko säilyvyysajan.

Toleranssiohjeessa on annettu sallitut poikkeamat ravintoarvomerkinnässä ilmoitettaville ravintoaineille sekä ilmoitettaviin arvoihin sovellettavat pyöristysohjeet (taulukko 4). Taulukossa 1 esitetään vitamiineja ja kivennäisaineita koskevat toleranssit. Toleranssirajat vaihtelevat riippuen siitä, onko kyseessä tavanomainen elintarvike vai ravintolisä. Lisäksi sallittu poikkeama on eri silloin, kun valvotaan, täyttyvätkö ravitsemus- ja terveysväitteen ehdot tai sisältääkö täydennetty elintarvike asetetun vähimmäismäärän vitamiinia tai kivennäisainetta.

Taulukko 1

Elintarvike Sallitut poikkeamat (sisältävät analyysimenetelmän mittausepävarmuuden)
  Vitamiinit    Kivennäisaineet
Muu elintarvike kuin ravintolisä + 50 %* / - 35 % + 45 % / - 35 %
Ravintolisä + 50 %* / - 20 % + 45 % / - 20 %

Ravintoaineet, joista on esitetty asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukainen ravitsemus- tai terveysväite TAI kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukainen täydennetty elintarvike**  

+ 50 %*/- MU*** + 45 % /- MU***

* Nesteessä esiintyvän C-vitamiinin osalta voidaan hyväksyä korkeampi sallitun poikkeaman yläraja

** Valvottaessa, täyttyvätkö EPNAs (EY) N:o 1924/2006 mukaisen ravitsemus- tai terveysväitteen käytön ehdot silloin, kun ehdoissa on määritetty vähimmäis- tai enimmäismäärä tai valvottaessa, että EPNAs (EY) N:o 1925/2006 mukaisesti täydennetty elintarvike sisältää vaaditun vähimmäismäärän täydennettyä vitamiinia tai kivennäisainetta (15 % vertailuarvoista kiinteät ja 7,5 % nestemäiset elintarvikkeet)

*** Sovelletaan sallittua poikkeamaa, joka sisältää vain analyysimenetelmän mittausepävarmuuden (MU = measurement uncertainty = mittausepävarmuus).

1. Esimerkki elintarvikkeisiin sovellettavista toleransseista

2. Esimerkki sovellettavista toleransseista, jos elintarvikkeesta tehdään ravitsemus- tai terveysväite

3. Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2019