Transrasvahapot

Transrasvahapot pakkausmerkinnöissä

Elintarvikkeen ravitsemuksellinen koostumus käy ilmi ravintoarvomerkinnästä. Ravintoarvon ilmoittamistapa perustuu EU:n yhteiseen elintarviketietoasetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU N:o 1169/2011).  Rasvan osalta pakollisia tietoja ovat rasvan kokonaismäärän ja tyydyttyneiden rasvahappojen määrän ilmoittaminen. Lisäksi on mahdollista ilmoittaa kertatyydyttymättömien ja monityydyttymättömien rasvahappojen määrät. Transrasvahappoja ei ole lupa ilmoittaa ravintoarvomerkinnässä eikä tällä hetkellä muuallakaan pakkauksessa.

Suomessa asiantuntijat eivät ole pitäneet transrasvahappoja sellaisena terveysvaarana, että olisi ollut perusteita rajoittaa niiden määrää kansallisin säädöksin taikka säätää niiden määrä ilmoitettavaksi elintarvikkeiden pakkauksissa. Transrasvojen ilmoittamista koskevat säädökset ovat kuitenkin keskustelun alla EU:ssa. Tavoitteena on etsiä keinoja, joilla kuluttajat voisivat tehdä terveellisiä elintarvike- ja kokonaisruokavaliovalintoja tai joilla voitaisiin edistää nykyistä terveellisempien elintarvikevaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille, mukaan lukien muun muassa transrasvoja koskevien tietojen antaminen kuluttajille tai niiden käytön rajoittaminen.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2019