Elintarvikealan toimija vastaa elintarvikkeesta ilmoitettavista tiedoista

Elintarviketiedoista vastuussa oleva elintarvikealan toimija on toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole sijoittautunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimija. Elintarvikealan toimija, esimerkiksi valmistaja vastaa siitä, että tuote on turvallinen ja elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen. Elintarvikealan toimijalla on  oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarviketiedoista vastuussa olevan elintarvikealan toimijan on varmistettava elintarviketietojen mukanaolo ja oikeellisuus. Ne elintarvikealan toimijat, jotka eivät vaikuta elintarviketietoihin, eivät saa toimittaa elintarvikkeita, joiden ne tietävät tai olettavat, niiden tietojen perusteella, jotka niillä on ammattilaisina hallussaan, olevan sovellettavan elintarviketietoja koskevan lainsäädännön vastaisia (elintarviketietoasetus EU N:o 1169/2011, art. 8). 

Kysymyksiin, jotka koskevat yksittäisen elintarvikkeen laatua, pakkausmerkintöjä, lainsäädännöllisiä vaatimuksia, kaupanpitoa sekä mahdollisia virheitä ja valituksia, vastaa kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen. Ruokavirasto pyytää  elintarvikealan toimijaa kääntymään tarvittaessa oman kotikunnan elintarvikevalvonnan (käytännössä terveystarkastajan/elintarviketarkastajan/eläinlääkärin) puoleen, jonka yhteystiedot ovat linkin alla olevassa kuntaluettelossa https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/ 

Maahantuontiasioissa (tuontirajoitukset, maksut ym.) on hyvä kääntyä Suomen osalta tullin (tullineuvonta) puoleen.

Ruokaviraston tehtävänä on ohjata ja johtaa elintarvikevalvontaa ja elintarvikelainsäädännön toimeenpanoa Suomessa. Ruokavirasto ei arvioi yksittäisten tuotteiden lainmukaisuutta eikä tarkasta tai hyväksy yksittäisiä elintarvikkeita. Ruokavirasto antaa ohjeistusta elintarvikelainsäädännön soveltamisesta ja valvonnasta ensisijaisesti internetsivujen ja ohjeiden avulla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021