Usein kysyttyä pakkausmerkinnöistä

1. Mitä eroa on päiväysmerkinnöillä ”parasta ennen” ja ”viimeinen käyttöpäivä”?

– ”Parasta ennen” -merkinnällä tarkoitetaan vähimmäissäilyvyysaikaa, johon saakka elintarvike ainakin säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet. Yleensä elintarvike on käyttökelpoinen vielä parasta ennen -päiväyksen jälkeenkin.

”Viimeinen käyttöpäivä” tai "viimeinen käyttöajankohta" -merkintä sen sijaan on nimensä mukaisesti päivä, jolloin valmistaja on tarkoittanut tuotteen viimeistään käytettäväksi.

”Viimeinen käyttöpäivä” on merkittävä mikrobiologisesti hyvin herkästi pilaantuviin tuotteisiin, jotka jo lyhyen säilytyksen jälkeen saattavat aiheuttaa terveysvaaran. Parasta ennen -merkintä sen sijaan liittyy pikemminkin tuotteen laadullisiin ominaisuuksiin.

2. Saako kauppa myydä ja voiko kuluttaja syödä päiväysvanhoja elintarvikkeita?

– Kauppa saa myydä ja kuluttaja nauttia ”parasta ennen” -päiväyksen vanhoja tuotteita. Sen sijaan ”viimeinen käyttöpäivä” -merkinnällä varustettua elintarviketta ei saa enää myydä eikä sitä pidä syödä merkityn päiväyksen jälkeen.

”Parasta ennen” -merkintä tarkoittaa ajankohtaa, johon asti elintarvikkeen aistittava laatu pysyy hyvänä, kun tuote säilytetään oikein. Tuote on yleensä yhä käyttökelpoinen päiväyksen jälkeenkin. Käyttökelpoisuuden voi todeta katsomalla, haistamalla ja maistamalla tuotetta.

”Parasta ennen” -päiväyksen jälkeen myytävien tuotteiden yhteyteen suositellaan tehtäväksi merkintä, että kyse on päiväysvanhasta tuotteesta.

3.Saako elintarvikkeiden valmistuksessa, kuten teollisuudessa tai ravintolassa, käyttää parasta ennen -päivämäärän ylittäneitä elintarvikkeita?

- Tilanteissa, joissa parasta ennen (PE) -päivämäärä on ylittynyt ja ko. elintarviketta on tarkoitus käyttää toisen elintarvikkeen valmistukseen, niin on suositeltavaa, että PE- päiväyksen ylittäneitä raaka-aineita käytettäisiin teollisuudessa tai ravintolassa tms. valmistuspaikassa raaka-aineena vain poikkeustapauksissa ja vain, jos elintarvikkeiden laadun voidaan osoittaa olevan moitteeton sekä aina vasta tapauskohtaisen harkinnan jälkeen. Tällaisten PE- päiväyksen ylittäneiden elintarvikkeiden käyttäminen ei saisi olla jatkuvaa toimintaa. Niiden käyttö voi johtaa kuluttajia harhaan, heikentää tuotteiden laatua tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa terveysvaaraa.

Tuotteille annetut PE -päiväykset voivat vaihdella huomattavasti toimijoiden välillä. Jokainen toimija merkitsee PE -päiväyksellä ajankohdan, johon asti elintarvike asianmukaisesti säilytettynä säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet (Elintarviketietoasetus art. 2.2r ja art. 24). PE -päiväyksen jälkeen tuotteen laadusta ei ole valmistajan puolesta takuita. Mitään yleistä aikarajaa ei voida antaa sille, kuinka kauan PE -päiväyksen jälkeen elintarviketta voi käyttää. Tuotteiden säilyvyys riippuu muun muassa elintarvikkeesta, pakkauksesta, tuotantoprosessista ja -olosuhteista sekä säilytyksestä. Lähtökohtana tulisi aina olla se, että tuotteet käytetään ja kulutetaan ennen PE -päiväystä. Tämän varmistamiseksi elintarvikealan toimijoilla tulee olla toimivat tilauskäytännöt ja käytössään toimiva varastokierto. 

Jos elintarvikealan toimija poikkeustapauksessa haluaa käyttää PE -päiväyksen ylittänyttä raaka-ainetta elintarvikkeen valmistukseen, hänen on pystyttävä osoittamaan valvontaviranomaiselle, että raaka-aine ja lopputuote ovat laadultaan moitteettomia. Lopputuotteen on myös osoitettava säilyvän koko tuotteen käyttöajan. Toimijan on selvitettävä, miten elintarvikkeen laatu voidaan selvittää kaikilta tarvittavilta osin. Tarpeellisia selvityksiä voivat tapauksesta riippuen olla esimerkiksi elintarvikkeen aistinvaraiset tutkimukset ja ravintoarvojen analysoiminen. Joissain tilanteissa voi olla tarpeen myös tutkia tuotetta mikrobiologisesti. Toimijan asiantuntemus ja omavalvonnan toimivuus on tällaisissa tapauksissa ensiarvoisen tärkeää. Toimijan on otettava vastuu siitä, että kuluttajaa ei johdeta harhaan ja että muut elintarvikelainsäädösten vaatimukset täyttyvät. Kuluttajien on pystyttävä luottamaan siihen, että elintarvikkeiden valmistukseen käytetään vain hyvälaatuisia raaka-aineita.

4. Miksi jäätelöissä ei ole päiväysmerkintöjä?

– Lainsäädäntö ei edellytä, että jäätelön annospakkauksissa (tuutit, pikarit) olisi oltava parasta ennen -merkintä. Vapaaehtoisesti ne saa toki merkitä.

Jäätelön ryhmäpakkauksissa päiväysmerkinnät on kuitenkin oltava.

5. Miksi joistain elintarvikkeista ei löydy lainkaan valmistajan/maahantuojan nimeä?

– Lainsäädäntö edellyttää, että elintarvikkeen pakkaukseen on merkittävä joko valmistajan, pakkaajan tai Euroopassa toimivan myyjän nimi ja osoite. Valmistajan tai maahantuojan nimi ei siis ole pakollinen, jos pakkaukseen on merkitty pakkaaja tai Euroopassa toimiva valmistuttaja tai markkinoija.

Jos pakkaukseen merkitty yritys ei ole elintarvikkeen valmistaja, pakkaukseen suositellaan merkittäväksi yrityksen rooli, esimerkiksi ”maahantuoja” tai ”pakkaaja” tai ”myyjä” tai ”valmistuttaja”.

6. Miksi joistain elintarvikkeista puuttuu tieto niiden alkuperämaasta?

– Lainsäädäntö edellyttää yleisellä tasolla, että tuotteen alkuperämaa tai -alue on merkittävä vain siinä tapauksessa, jos sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan. Pääperiaate on, että kuluttajaa ei saa harhauttaa luulemaan ulkomailla valmistettua tuotetta suomalaiseksi. Selvästi ulkomaisiin tuotteisiin alkuperämaata ei siis tarvitse merkitä.

Joidenkin elintarvikkeiden (esim. kasvikset, naudanliha, hunaja, kalastustuotteet) alkuperän ilmoittamisesta on kuitenkin säädetty tarkemmin.

Lisäksi on säädetty elintarvikkeen pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta tilanteessa, kun elintarvikkeen alkuperämaa ilmoitetaan (Täytäntöönpanoasetus EU N:o 2018/775 tuli sovellettavaksi 1.4.2020 alkaen.)

7. Riittääkö, että elintarvikkeessa on englanninkieliset pakkausmerkinnät?

– Ei riitä, että pakolliset tiedot ilmoitetaan englanniksi. Suomessa markkinoitavissa elintarvikkeissa on oltava pakolliset pakkausmerkinnät maan virallisilla kielillä eli suomeksi ja ruotsiksi. Yksikielisissä kunnissa myytävissä riittää kyseisen kunnan kieli.

8. Millaista leipää saa sanoa ruisleiväksi?

– Ruokavirasto on yhdessä alan kanssa laatinut suosituksen, jonka mukaan ruisleiväksi saa kutsua vain leipiä, joiden valmistuksessa käytetystä viljaraaka-aineesta vähintään puolet on ruista. Leivän ruispitoisuus tulee ilmoittaa pakkauksen etusivulla tuotenimen kanssa samassa näkökentässä. Suositeltava ilmoittamismuoto on ”ruista x % viljaraaka-aineesta”. Lisäksi tällöin rukiin määrä on ilmoitettava lainsäädännön edellyttämällä tavalla esimerkiksi ainesosaluettelossa, eli prosentteina kaikkien käytettyjen ainesosien yhteismäärästä lopullisessa elintarvikkeessa.

9. Mistä tietää, sisältääkö elintarvike jotain ruoka-allergeenia?

– Lainsäädäntö määrittelee yleisimmät ruoka-allergeenit, jotka on merkittävä pakkauksessa olevaan ainesosaluetteloon. Näistä allergeeneista on luettelo elintarviketietoasetuksen (EPNAs EU N:o 1169/2011) liitteessä II ja Ruokaviraston verkkosivuilla.

Jos on allerginen muille kuin em. luettelon aineille, täsmällistä tietoa tuotteen koostumuksesta ei välttämättä saa pakkausmerkinnöistä, koska jotkut aineet saa ilmoittaa pelkästään ryhmänimellä, esimerkiksi maissi- tai perunatärkkelys vain tärkkelyksenä tai mausteet  mausteseoksena tai mausteena,  jos niiden osuus on enintään 2 paino-%:ae lukuunottamatta selleriä ja sinappia. Tällöin varmimman tiedon elintarvikkeen koostumuksesta saa kysymällä suoraan tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta.

10. Miksi hedelmien myyntiaikoja ei kerrota

Kokonaisille tuoreille hedelmille ja vihanneksille päivämäärän ilmoittaminen ei ole pakollista. Aina poimintapäivämäärällä ei ole merkitystä. Esimerkiksi jotkut omenalajikkeet ovat valmiita myytäviksi ja nautittaviksi heti poiminnan jälkeen, mutta toiset vaativat varastoinnin, jonka aikana ne kypsyvät nautintakypsiksi. Oikein käsiteltyinä ja oikeissa olosuhteissa varastoituina hedelmä- ja vihannesalan tuotteet säilyvät käyttökelpoisina pitkiäkin aikoja.

Useimmista hedelmistä ja vihanneksista voi silmämääräisesti ja tunnustelemalla päätellä ovatko ne käyttökelpoisia.

11. Mitä voi myydä sima-nimikkeellä ja mikä on perinteistä simaa?

Elintarvikkeen nimi ei saa olla harhaanjohtava. Sima-sanan käytöstä ei ole säädetty laissa. Sima on Suomessa kuitenkin käyttöön vakiintunut nimi ja kuluttaja liittää siihen tietynlaisia odotuksia. Jos tuote ei ole simaa, vaan esimerkiksi hedelmäjuomaa, päärynämehua, silloin tuotteesta ei voi käyttää sima-nimitystä.

Perinteisen siman valmistuksessa on käytetty sitrushedelmää, fariinisokeria, sokeria ja rusinoita. Jos niitä ei ole käytetty eikä juomaa ole valmistettu käymisteitse, nimi ei voi olla perinteinen sima.

Siman alkoholipitoisuus on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä silloin, kun sen alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, art. 9).

12.  Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1169/2011 (elintarviketietoasetuksesta)

13.  Kysymyksiä pakkaamattomista elintarvikkeista yleisesti annettavista tiedoista (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 834/2014)

14. Mitä tarkoitetaan lähiruoalla?

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 16.5.2013 ”Lähiruokaa – Totta kai ” on kuvattu hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020.

Periaatepäätöksen mukaan lähiruoalla tarkoitetaan ”erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella.

Tämän ohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarvikealan lähinnä pienempien yritysten erikoistuotteet, joiden merkittävät markkinat ovat lähialueella, mutta joita myydään eri kanavissa muuallakin Suomessa. Lähiruoka ja ruoan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin. Lyhyitä jakeluketjuja määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä toimittajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet”.

Lisää aiheesta muualla verkossa: Lähiruoka on paikallisruokaa (MMM).

15. Mitä tietoja myyjäisissä myytävistä kotitekoisista elintarvikkeista tulee antaa?

Kotona tai maatilataloudessa valmistettuihin pakattuihin elintarvikkeisiin, joita myydään tilapäisesti esimerkiksi myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa eikä myynti ole ammattimaita, ei edellytetä elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 artiklan mukaisia pakkausmerkintöjä. On kuitenkin tärkeää, että kuluttaja saa tuotteista riittävät tiedot. Tämän vuoksi Ruokavirasto ohjeistaa ilmoittamaan tuotteista elintarviketiedot seuraavalla tavalla:

Pakatut elintarvikkeet

 • elintarvikkeen nimi
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet
 • sisällön määrä
 • valmistuspäivä

Pakattuja elintarvikkeita ovat esimerkiksi purkeissa tai pulloissa myytävät elintarvikkeet, kuten sinapit, hyytelöt ja glögijuomat. Pakatuksi tuotteeksi voidaan katsoa myös leivonnaiset, jotka on suljettu pussiin tai kiedottu sellofaaniin tai muuhun kääreeseen siten, että sisältöä ei saa ulos avaamatta tai rikkomatta pakkausta.

Pakkaamattomat elintarvikkeet

 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Pakkaamattomia elintarvikkeita ovat esimerkiksi avonaisessa pussissa myytävät elintarvikkeet ja suojapaperiin pakatut irtokaramellit, joita ei myydä yksittäin. Myös esimerkiksi myyjäisten kahviossa tarjolla olevat leivonnaiset ovat pakkaamattomia.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet voidaan ilmoittaa kuluttajalle myös suullisesti. Tällöin tieto tuotteiden allergeeneista tulee olla helposti kaikkien myyjien löydettävissä.

Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet

Allergiaa ja intoleransseja aiheuttavilla aineilla tarkoitetaan seuraavia:

 • Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä, ruis, ohra, kaura ja niistä valmistetut tuotteet
 • Äyriäiset ja äyriäistuotteet
 • Kananmunat ja munatuotteet
 • Kalat ja kalatuotteet
 • Maapähkinät ja maapähkinätuotteet
 • Soijapavut ja soijapaputuotteet
 • Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
 • Pähkinät ja pähkinätuotteet
 • Selleri ja sellerituotteet
 • Sinappi ja sinappituotteet
 • Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
 • Rikkidioksidi ja sulfiitit, jos niiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/l kokonaisrikkidioksidiksi laskettuna. Pitoisuudet lasketaan sellaisenaan nautittavaa tai valmistajan ohjeiden mukaan valmistettua tuotetta kohden.
 • Lupiinit ja lupiinituotteet
 • Nilviäiset ja nilviäistuotteet

Ilmoita allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi sanan ”pähkinää” sijasta ilmoita, mistä pähkinästä on kysymys, esimerkiksi ”hasselpähkinää”.

Ainesosaluettelo

Pelkkien allergiaa ja intoleransseja aiheuttavien aineiden sijasta voit halutessasi ilmoittaa myös tuotteen koko ainesosaluettelon eli sen, mitä aineita elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty.

Suosi täsmällisiä tietoja. Esimerkiksi mausteiden osalta kannattaa ilmoittaa, mitä mausteita elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty pelkän sanan ”mausteet” sijasta. Näin kuluttaja pystyy valitsemaan itselleen parhaiten sopivat tuotteet.

Esimerkki kotitaloudessa valmistetun, pakatun elintarvikkeen merkinnöistä:

Tiikerikakku 350 g 

Sisältää vehnäjauhoa, voita, maitoa, kananmunaa kaakaojauhetta, leivinjauhetta ja vaniljasokeria.

Valmistettu 16.8.2021. 

Huomaathan, että nämä ohjeet koskevat vain kotona tai maatilataloudessa valmistettuja elintarvikkeita, joita myydään tilapäisesti myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa. Jos toiminta on säännöllistä, pitää pakattuihin elintarvikkeisiin tehdä elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 artiklan 9 mukaiset merkinnät. Lisätietoja asiasta löydät täältä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2022