Kielletyt väitteet

Vain hyväksyttyjen väitteiden käyttö on sallittua. Käytettyjen sanamuotojen on vastattava hyväksyttyä.

Ravitsemus- ja terveysväitteet eivät saa (Väiteasetus, 3 artikla)

 • olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia;
 • saattaa epäilyksenalaiseksi muiden elintarvikkeiden turvallisuutta ja/tai ravitsemuksellista riittävyyttä;
 • rohkaista elintarvikkeen liialliseen kulutukseen tai suvaita sitä;
 • sisältää sellaista toteamusta, esitystä tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita;
 • viitata sellaisiin elintoimintojen muutoksiin, jotka voisivat aiheuttaa tai lisätä pelkoa kuluttajassa.

Ruokavirasto katsoo, että esimerkiksi vitamiinivalmisteiden markkinoinnissa on kiellettyä esittää, ettei tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta saa riittävästi ravintoaineita. Kuluttajissa ei myöskään saa aiheuttaa pelkoa kuvailemalla ravintoaineen puutoksen mahdollisesti aiheuttamia sairauksia tai elintoimintojen muutoksia.

Väiteasetuksen artiklan 12 mukaan seuraavat terveysväitteet ovat kiellettyjä:

 • väitteet, joissa esitetään, että elintarvikkeen nauttimatta jättämisellä voi olla terveysvaikutuksia;
 • väitteet, joissa mainitaan painonpudotuksen nopeus tai määrä (Ruokavirasto katsoo, että kiellettyä on myös viitata esimerkiksi vyötärönympäryksen tai vaatekoon pienenemiseen);
 • väitteet, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden kuin 11 artiklassa tarkoitettujen lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien kansallisten järjestöjen tai terveysalan yleishyödyllisten järjestöjen suosituksiin.

Ruokaviraston ohje väiteasetuksen artiklan 11 soveltamisesta (pdf)

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Sellaiset terveysväitteet ovat kiellettyjä, joissa viitataan yksittäisten lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksiin. Kielto koskee esimerkiksi kaupallista yhteistyötä, mainoksia ja muuta elintarvikealan toimintaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, farmaseutti. Lisätietoa terveydenhuollon ammattihenkilöistä Valviran sivuilla.

Komission väitetyöryhmässä on linjattu, että päätös siitä, minkälaiset mainokset katsotaan kielletyksi, on tehtävä tapauskohtaisesti. Päätös perustuu pitkälti annettuun mielikuvaan ja viestin sisältöön.

Esimerkiksi seuraavat mainokset voidaan katsoa kielletyiksi terveysväitteiksi: 

 • terveydenhuollon ammattihenkilö kertoo elintarvikkeen terveysvaikutuksista tai omista kokemuksistaan 
 • terveydenhuoltoalan opiskelija kertoo elintarvikkeen terveysvaikutuksista tai omista kokemuksistaan 
 • terveydenhuoltohenkilökuntaa esittävä näyttelijä kertoo elintarvikkeen terveysvaikutuksista tai omista kokemuksistaan
 • terveydenhuollon ammattihenkilö kertoo erilaisten ainesosien tai ravintoaineiden terveyshyödyistä, ja mainokseen liittyvissä kuvissa, videoissa, teksteissä, linkeissä, jne. kerrotaan myynnissä olevasta elintarvikkeesta, joka sisältää kyseisiä ainesosia tai ravintoaineita
 • terveydenhuollon ammattihenkilö suosittelee elintarviketta muiden kuin terveysvaikutusten vuoksi (maku, hinta, jne.), mutta mainokseen liittyvät muut tekstit, linkit, kuvat, videot, jne. luovat mielikuvaa terveyteen vaikuttavasta tuotteesta
 • terveydenhuollon ammattihenkilö ei kerro ammattiaan tai koulutustaan elintarvikkeen terveyshyötyjä esittelevässä mainoksessa, mutta julkisuuden tai muun syyn vuoksi hänen ammattinsa on yleisesti tiedossa
Sivu on viimeksi päivitetty 18.11.2020