Harhaanjohtavat väitteet

Kuluttajia ei saa johtaa harhaan

Komission soveltamisohje väiteasetuksen täytäntöönpanosta (pdf) linjaa, että harhaanjohtavaksi katsotaan sellaisten ominaisuuksien esiin tuominen, joilla ei ole merkitystä kyseisen ravintoaineen kokonaissaantiin.

Ravitsemus- ja terveysväitteet aineista, joiden määrällä tuotteessa ei ole merkitystä kyseisen aineen kokonaissaannin kannalta ovat kuluttajaa harhaanjohtavia ja siten kiellettyjä.

  • Esimerkiksi ’rasvaa vähennetty’ -väitteen käyttö jo alunperinkin vähärasvaisessa leivässä olisi harhaanjohtavaa, koska rasvan vähentämisellä ei ole olennaista merkitystä rasvan kokonaissaantiin.
  • Samasta syystä ’lisätty’-väitettä voi käyttää vain tuotteissa, jotka täyttävät ’lähde’-väitteen käytön ehdot.

Harhaanjohtavaa olisi korostaa elintarvikkeen yksittäisen ainesosan ravitsemuksellisia ominaisuuksia, ellei itse elintarvike täytä kyseisen ravitsemusväitteen käytön ehtoja.

  • Esimerkiksi olisi harhaanjohtavaa kertoa, että kalapyöryköiden valmistamiseen on käytetty omega-3- rasvahappoja sisältävää kalaa, jos kalapyörykät eivät kuitenkaan täytä esitetyn väitteen edellytyksiä.


Yleinen ravitsemuskasvatus

Väiteasetuksen soveltamiskenttä on hyvin laaja ja koskee kaikkia kaupallisessa viestinnässä esitettyjä väitteitä. Tämän mukaisesti myös tuotepakkauksissa tai muun kaupallisen viestinnän yhteydessä annetun niin sanotun yleisen ravitsemuskasvatuksen tulee olla väiteasetuksen mukaista. Myös kyseisen tuotteen ja pakkausmerkintöjen tulee täyttää väiteasetuksen vaatimukset.

Ravitsemuskasvatuksen viesti ei saa johtaa kuluttajaa harhaan eikä antaa väärää kuvaa elintarvikkeen ravintoarvosta tai muusta laadusta.

  • Esimerkiksi ruispikkuleipien pakkauksessa ei saa kertoa rukiin runsaskuituisuudesta yleisenä ravitsemuskasvatuksena, elleivät kyseiset pikkuleivät itsessään sisällä ’kuidun lähde’ -väitteen edellyttämää määrää kuitua.


Ravitsemussuosituksiin viittaaminen

Väiteasetuksessa ei varsinaisesti oteta kantaa ravitsemussuositusten käyttöön, mutta johdantotekstissä todetaan, että asetusta ei sovelleta ei-kaupallisessa viestinnässä esitettyihin väitteisiin, kuten julkisten terveysviranomaisten ja elinten antamaan ravitsemusohjaukseen tai -neuvontaan. Yhteisötasolla ei ole tehty tulkintaa ravitsemussuositusten käytöstä.

Ruokavirasto katsoo, että ravitsemussuosituksista voi kertoa kaupallisessa viestinnässä yleisellä tasolla esimerkiksi: 

  • ”Ravitsemussuosituksissa suositellaan ruokajuomaksi rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita” tai
  • ”Ravitsemussuosituksissa suositellaan, että kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi nauttia vähintään puoli kiloa päivässä”.

Ravitsemussuositusten tulee olla virallisten tahojen, kuten Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, antamia. Suosituksen tulee koskea koko ruoka-aineryhmää esimerkiksi rasvattomia maitovalmisteita, ei yksittäisiä tuotteita.

Kuitenkaan suositusten kautta ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. Jos suositus sisältää selkeän väitteen, väitteen tulee täyttää väiteasetuksen vaatimukset.

  • Esimerkiksi väitteen ”Ravitsemussuosituksissa suositellaan ruokajuomaksi rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita, koska se on hyväksi sydämellesi” käyttö edellyttäisi, että rasvattomille ja vähärasvaisille maitovalmisteille olisi hyväksytty sydänterveyteen liittyvä terveysväite.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.7.2019