Yksittäisen kuluttajan käyttökokemukset

Väiteasetuksen artiklan 6 mukaan elintarvikkeesta esitettävien ravitsemus- ja terveysväitteiden tulee perustua yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Artiklan 10 mukaan terveysväitteet ovat kiellettyjä, jolleivät ne täytä asetuksen erityisiä edellytyksiä, jolleivät ne ole saaneet asetuksen mukaista hyväksyntää ja jolleivät ne sisälly 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin.

Yksittäisen henkilön omakohtainen kokemus, vaikka olisikin täysin totta kyseisen henkilön kohdalla, ei täytä väiteasetuksen vaatimusta tieteellisestä näytöstä ja ennakkohyväksynnästä.

  • Tämän vuoksi elintarvikkeiden markkinointi yksittäisen kuluttajan käyttökokemuksen avulla voidaan katsoa harhaanjohtavaksi ja väiteasetuksen vastaiseksi.

Jos kyseessä on kuitenkin hyväksytty väite, Ruokaviraston näkemyksen mukaan yksittäinen kuluttaja, näyttelijä tai julkisuuden henkilö voi kertoa mainoksessa hyväksytystä ravitsemus- tai terveysväitteestä. Samalla voi tuoda esille, että myös henkilö itse on havainnut elintarvikkeella tai sen sisältämällä ainesosalla kyseisiä vaikutuksia. Tämä ei kuitenkaan koske artiklassa 12 mainittuja lääkäreitä tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.10.2018