Lääkkeellinen markkinointi

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kiellettyä

Elintarvikelaki ja elintarviketietoasetus kieltävät elintarvikkeiden lääkkeellisen markkinoinnin. Jos tuotetta halutaan markkinoida lääkkeellisillä väitteillä tai käyttötarkoituksilla, tuotteelle on haettava luokittelua lääkkeeksi Fimeasta.

 • Elintarvikelain (23/2006) 9 §:n mukaan elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot elintarvikkeesta. Harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty. Ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen elintarvikkeesta tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty, jollei toisin säädetä.
 • Elintarviketietoasetuksen (EPNAs 1169/2011) artiklan 7.3 mukaan elintarviketiedoissa ei saa antaa sellaista kuvaa, että elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia, eikä viitata sellaisiin ominaisuuksiin. Artiklan 7.4 mukaan kieltoa sovelletaan myös mainontaan ja elintarvikkeiden esillepanoon, erityisesti niiden muotoon, ulkonäköön tai pakkaukseen, käytettyihin pakkausmateriaaleihin, tapaan, jolla ne on aseteltu, sekä olosuhteisiin, joissa ne ovat esillä.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta antaman direktiivin (2006/114/EY) mukaan mainonnalla tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevaa tietoa tai esitystä, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin harjoittamisen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen menekin edistämiseksi.

Elintarvikealan toimijat eivät saa menekin edistämistarkoituksessa esittää, viitata tai muuten antaa kuvaa, että toimijan valmistamilla, markkinoimilla tai jakelemilla elintarvikkeilla tai niiden ainesosilla olisi lääkkeellisiä vaikutuksia. Tämä koskee kaikkea kaupallista viestintää, eli pakkausmerkintöjen lisäksi elintarvikkeiden markkinointia ja mainontaa kaikissa muodoissa sekä kaikissa viestintäkanavissa.

Esimerkiksi tällaisia ovat elintarvikealan toimijan myymiin, markkinoimiin tai jakelemiin elintarvikkeisiin tai niiden ainesosiin liittyvät ja elintarvikkeen menekin edistämisessä käytetyt:

 • lehti-, radio-, tv-, internet-, some-mainokset
 • internetsivut, verkkokaupat, markkinapaikat
 • videot, kuvat, äänet, kuluttajakommentit, mielipidekirjoitukset
 • esitteet, tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, lehdet, kirjat,
 • lehdistötiedotteet, mediahaastattelut
 • terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu aineisto
 • sosiaalinen media, blogit, suullinen markkinointi
 • esillepano, kyltit, hyllymerkinnät, kuulutukset
 • tutkimukset, raportit, asiantuntijapuheenvuorot

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset koskevat elintarvikealan toimijoita. Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske esimerkiksi julkisten terveysviranomaisten ja elinten antamaa ravitsemusohjausta tai -neuvontaa, lehdistössä ja tieteellisissä julkaisuissa tapahtuvaa ei-kaupallista viestintää ja tiedotusta.

Esimerkkejä Ruokaviraston lääkkeellisenä pitämistä väitteistä (doc)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.4.2020