Ravintoaineet ja muut aineet

Niille ravintoaineille, joille ei ole määritelty vuorokautisen saannin vertailuarvoa, sovelletaan ’’sisältää ravintoainetta tai muuta ainetta’’ -väitettä. Vaikka kyseisille ravintoaineille ei ole määritelty käytön ehtoihin selkeitä raja-arvoja, tulee väiteasetuksen ehtojen täyttyä.

Esimerkkejä tämän tyyppisistä väitteistä ovat ’’sisältää lykopeenia’’, ’’sisältää luteiinia’’, ’’sisältää flavonoideja’’. Mikäli aineen nimi viittaa sen toimintaan tai terveysvaikutukseen, on kyseessä terveysväite (esimerkiksi antioksidantit, probiootit).

Toimijan vastuulla on näyttää toteen väiteasetuksen vaatimusten täyttyminen eli myös se, että kyseessä olevalla aineella on todistettu hyödyllinen ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus ja kyseistä ainetta on tuotteessa merkityksellinen määrä. Ruokaviraston näkemyksen mukaan tämän tulee olla osa toimijan omavalvontaa. Tieteellisesti todistettu hyödyllinen vaikutus voi perustua esimerkiksi EFSAn antamiin lausuntoihin.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2019