Sydänmerkki

Suomessa viranomaiset ovat katsoneet, että Suomen Sydänliitto ry:n ja Suomen Diabetesliitto ry:n hallinnoima ”Sydänmerkki – Parempi valinta” -symboli on väiteasetuksen artiklan 2 mukainen ravitsemusväite, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeella on erityisiä hyödyllisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Symbolin tarkoituksena on edistää kansanterveyttä helpottamalla terveellisen ruokavalion koostamista.

Merkintäjärjestelmän rakentamisen pohjana ovat olleet suomalaisten kansanterveyteen liittyvät keskeiset ravitsemusongelmat. Symboli ei ole suunnattu ainoastaan sydänterveyteen. ”Sydänmerkki – Parempi valinta” -symbolilla varustetut tuotteet ovat tuoteryhmässään rasvan ja suolan saannin kannalta parempia vaihtoehtoja. Viranomaiset ovat olleet mukana yhteistyössä merkkiä ja sen kriteeristöä laadittaessa.

Merkki on myös kirjattu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten kuluttajaesitteeseen (Ravinto ja liikunta tasapainoon, 2006). Väiteasetuksen 28 artiklan 4 kohdassa edellytettiin, että jäsenvaltioiden tuli toimittaa Euroopan komissiolle viimeistään 31.1.2008 graafiset ja kuvia ja symboleita sisältävien esitysten muodossa olevat ravitsemusväitteet ja niihin sovellettavat kansalliset säännökset ja säännöt. Maa- ja metsätalousministeriö toimitti ”Sydänmerkki – Parempi valinta” -symbolia koskevan aineiston komissiolle määräaikaan mennessä. Näin ollen symbolia voidaan käyttää, vaikka se ei sisälly väiteasetuksen liitteeseen sallituista ravitsemusväitteistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018