Vertailevat ravitsemusväitteet

Vertailevia ravitsemusväitteitä ovat sellaiset ravitsemusväitteet, joissa elintarvikkeiden koostumusta verrataan toiseen elintarvikkeeseen. Vertailevia ravitsemusväitteitä käsittelee väiteasetuksen artikla 9, jonka mukaan vertailu on sallittua ainoastaan samaan ryhmään kuuluvien elintarvikkeiden välillä siten, että otetaan huomioon useita kyseiseen ryhmään kuuluvia elintarvikkeita.

Ravintoaineen määrän ja/tai energiasisällön ero on ilmoitettava, ja vertailun on liityttävä samaan elintarvikemäärään. Koostumusta on vertailtava useisiin samaan ryhmään kuuluviin elintarvikkeisiin, joista ei niiden koostumuksen vuoksi voida esittää väitettä, muiden valmistajien tuottamat elintarvikkeet mukaan luettuina.

Ainoat liitteessä sallitut vertailevat ravitsemusväitteet ovat

  • ”lisätty [ravintoaineen nimi]”
  • ”[ravintoaineen nimi] vähennetty”
  • ”energiapitoisuutta vähennetty”
  • ”kevyt”

Komission 14.12.2007 antamassa soveltamisohjeessa väiteasetuksen täytäntöönpanosta annetaan tarkempia ohjeita vertailevien väitteiden käytöstä. Sen mukaan vertailevat väitteet ovat aina ravintoaineväitteitä ja vertailevan väitteen pitää aina tuoda esiin ravintoaineen tai energian ero.

Vertailu on sallittua ainoastaan ravintosisällön perusteella samaan ryhmään kuuluvien elintarvikkeiden välillä. Tämän vuoksi esimerkiksi vertailu maidon ja voin välillä ei ole mahdollista.

Vertailua tehtäessä on samaan ryhmään kuuluvista elintarvikkeista otettava huomioon laaja otos siten, että otetaan huomioon useita kyseiseen ryhmään kuuluvia elintarvikkeita, myös muiden valmistajien tuottamia elintarvikkeita sillä markkina-alueella, jonne tuote tuodaan markkinoille. Laajan otoksen vaatimuksen tavoitteena on estää tilanteet, jossa yhden ainoan tuotteen vertailu johtaa kuluttajaa harhaan, jos vertailutuote ei ole edustava esimerkki elintarvikeryhmästä. Mitä enemmän vastaavia tuotteita on markkinoilla, sitä useampi tulee ottaa vertailussa huomioon, jotta otos on riittävän laaja ja edustava. Mikäli markkinoiden valikoimat muuttuvat nopeasti, tulee vertailu päivittää määräajoin (noin 2 vuoden välein).

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018