Sokereita vähennetty

”Sokereita vähennetty” -väitteen voi esittää, mikäli

  • Määrää on vähennetty vähintään 30 prosenttia muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna.
  • Tuote, josta väite on esitetty, sisältää saman verran tai vähemmän energiaa kuin muut vastaavat tuotteet.
  • Vertailu on sallittua ainoastaan ravintosisällön perusteella samaan ryhmään kuuluvien elintarvikkeiden välillä.
  • Vertailua tehtäessä on samaan ryhmään kuuluvista elintarvikkeista otettava huomioon laaja otos siten, että otetaan huomioon useita kyseiseen ryhmään kuuluvia elintarvikkeita.

Lisättyä sokeria vähennetty 

Hyväksyttyjen ravitsemusväitteiden luettelossa ei sellaisenaan ole ”Lisättyä sokeria vähennetty” väitettä. Väiteasetus sallii kuitenkin käyttää hyväksytyistä väitteistä myös muita sanamuotoja, jolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys.

Ruokaviraston tulkinta

Ruokavirasto katsoo, että ”vähemmän lisättyä sokeria” -ravitsemusväitettä voi käyttää samoilla ehdoilla kuin "sokereita vähennetty" -väitettä. "Vähemmän lisättyä sokeria" - väite kertoo vain tarkemmin miten sokerin vähennys on saatu aikaiseksi. Ruokaviraston näkemyksen mukaan väite on harhaanjohtava ellei tuotteen kokonaissokeripitoisuuskin vähene.

  • Tuotteen kokonaissokeripitoisuuden tulee olla 30 % vähemmän kuin vastaavissa muissa tuotteissa.
  •  Myös lisätyn sokerin määrän tulee olla vähentynyt 30 %, muuten väite on harhaanjohtava. 
  • Tuote, josta väite on esitetty, sisältää saman verran tai vähemmän energiaa kuin muut vastaavat tuotteet.
  • Vertailu on sallittua ainoastaan ravintosisällön perusteella samaan ryhmään kuuluvien elintarvikkeiden välillä.
  • Vertailua tehtäessä on samaan ryhmään kuuluvista elintarvikkeista otettava huomioon laaja otos siten, että otetaan huomioon useita kyseiseen ryhmään kuuluvia elintarvikkeita.
Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2021