Suolaa vähennetty

"Suolaa vähennetty" tai "vähemmän suolaa" -väitteitä voi esittää, mikäli 

  • Natriumia tai sitä vastaavaa suolamäärää on vähennetty 25 % muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna.
  • Vertailu on sallittua ainoastaan ravintosisällön perusteella samaan ryhmään kuuluvien elintarvikkeiden välillä.
  • Vertailua tehtäessä on samaan ryhmään kuuluvista elintarvikkeista otettava huomioon laaja otos siten, että huomioidaan useita kyseiseen ryhmään kuuluvia elintarvikkeita.

Esimerkki:

Ruokavirasto katsoo, että voimakassuolaisten tuotteiden suolan vähennyksestä voi kertoa kuluttajille. Se tulee kuitenkin tehdään väiteasetuksen sääntöjen mukaisesti, eikä merkintä saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Kuluttajien harhaanjohtamisen näkökulmasta kuluttajalle tulee selkeästi ilmoittaa, että tuote on edelleen voimakassuolainen vaikka suolapitoisuutta onkin vähennetty 25 %. Eli ”suolaa vähennetty” ja ”runsassuolainen” -väitteet tulisi esittää yhdessä ja yhtä voimakkaasti. Sen sijaan esimerkiksi kevytsuolainen on Ruokaviraston näkemyksen mukaan harhaanjohtava väite, jos tuote on runsassuolainen.

Väiteasetuksen mukaisesti vertailu tulee tehdä useaan samaan ryhmään kuuluvaan tuotteeseen. Vertailevissa ravitsemusväitteissä on tärkeää, että vertailtavat tuotteet on selkeästi nimetty kuluttajille.

 

Vanha tulkinta

Aikaisemmin Suomessa on noudatettiin vanhaa tulkintaa ”suolaa vähennetty” -väitteen vertailutuotteiden osalta. Vertailu tehtiin lähtökohtaisesti ”voimakassuolainen” -väitteen alarajoihin (MMMa 1010/2014).

Ruokavirasto on uudistanut tulkintaansa vastaamaan Väiteasetuksen ravitsemusväitteen ”[ravintoaineen nimi] vähennetty” käytön ehtoja.

  • Väite, jonka mukaan yhden tai useamman ravintoaineen määrää on vähennetty, ja mikä tahansa muu väite, jolla on kuluttajalle oletettavasti sama merkitys, voidaan esittää vain, mikäli määrää on vähennetty vähintään 30 prosenttia vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna. Tästä ovat poikkeuksena mikroravintoaineet, joiden osalta hyväksytään 10 prosentin muutos vertailuarvoissa direktiivin 90/496/ETY mukaisesti, sekä natrium tai vastaava suolamäärä, joiden osalta hyväksytään 25 prosentin muutos.

Vanha tulkinta on esitetty Ruokaviraston Väiteoppaassa 17052/4 ja Ruokaviraston Elintarviketieto-oppaassa 17068/1. Tulkinta korjataan oppaisiin seuraavan päivityksen yhteydessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2019