Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevat väitteet

Sairauden riskitekijän vähentämistä koskevat väitteet määritellään väiteasetuksen artiklassa 14(1)a. 

Kaksiosaiset väitteet

Sairauden riskitekijän vähentämiseen viittaavat artiklan 14(1)a väitteet ovat tyypillisesti kaksiosaisia. Ensiksi mainitaan riskitekijä, jota elintarvikkeen sisältämä aine vähentää. Tämän jälkeen mainitaan sairaus, jonka riskiä vähennetään.

  • Esimerkiksi: Kasvisterolien ja kasvistanoliesterien on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolia. Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin kehittymisen riskitekijä.

Ruokaviraston näkemyksen mukaan väite tulee esittää pakkauksessa tai mainoksessa ainakin kerran kokonaisuudessaan jakamatta sitä osiin. Kaksiosaisen väitteen jakaminen osiin ei kuitenkaan saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Terveysväitehakemus

Artiklan 14 väitteiden käyttö perustuu hakemusmenettelyyn. Näitä terveysväitteitä saa käyttää vasta siinä vaiheessa, kun Euroopan komissio on hyväksynyt väitteen käyttöön asetuksellaan. Väitettä ei voi siis ottaa käyttöön jo siinä vaiheessa kun hakemus väitteestä on jätetty.

Hyväksytyt ja hylätyt artiklan 14 terveysväitteet löytyvät Euroopan komission väiterekisteristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2021