Toiminnalliset terveysväitteet

Niin sanotut toiminnalliset terveysväitteet määritellään väiteasetuksen artiklassa 13(1).

  • Ne ovat väitteitä, jotka kuvaavat elintarvikkeen tai sen ainesosan vaikutusta kasvuun, kehitykseen, elimistön toimintaan, psykologisiin toimintoihin, käyttäytymiseen tai painonhallintaan.
  • Suurin osa hyväksytyistä terveysväitteistä kuuluu tähän ryhmään.

Ensimmäinen asetus (EU) N:o 432/2012 hyväksytyistä artiklan 13(1) terveysväitteistä eli niin sanotuista toiminnallisista terveysväitteistä tuli voimaan 14.6.2012 ja alettiin soveltaa 14.12.2012. Asetukseen on tehty useita muutoksia tämän jälkeen. 

Niitä artiklan 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat saaneet Euroopan komissiolta päätöksen ”ei-hyväksytty”, ei ole saanut annettujen siirtymäaikojen jälkeen käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa. Myöskään sellaisia väitteitä ei saa käyttää, joille ei ole edes haettu väitehyväksyntää.

Artiklan 13(5) terveysväitteet

Artiklan 13(5) terveysväitteillä tarkoitetaan terveysväitteitä, jotka ovat sisällöltään samanlaisia kuin artiklan 13(1) terveysväitteet, mutta perustuvat uuteen tieteelliseen näyttöön tai joille on haettu tietosuojaa.

Artiklan 13(5) väitteiden käyttö perustuu hakemusmenettelyyn. Näitä terveysväitteitä saa käyttää vasta siinä vaiheessa, kun Euroopan komissio on hyväksynyt väitteen käyttöön asetuksellaan. Väitettä ei voi siis ottaa käyttöön jo siinä vaiheessa kun hakemus väitteestä on jätetty.

Artiklan 13.5 mukaisesti komissio voi myöntää hyväksyttävälle terveysväitteelle tietosuojan, jolloin terveysväitteen käyttöä voidaan rajoittaa määräajaksi hakijan eduksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2021