Kofeiini

EFSA on antanut positiivisen lausunnon alla oleville kofeiiniin liittyville terveysväitteille. Kyseisten väitteiden hyväksyntäprosessi Euroopan komissiossa on kuitenkin pysäytetty kofeiinin turvallisuuteen liittyvien huolien vuoksi.

EFSA on julkaissut lausunnon kofeiinin turvallisuudesta. Väitteiden käsittelyä on tarkoitus jatkaa EFSAn antaman turvallisuusarvion perusteella.

EFSAlta positiivisen lausunnon saaneet kofeiiniväitteet ovat ns. odotuslistalla siihen asti, että Euroopan komissio tekee päätöksen niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Odotuslistalla olevia väitteitä on lupa käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä ja markkinoinnissa komission päätökseen asti.

Tuotteiden suositelluissa vuorokausi- ja annosmäärissä on huomioitava EFSAn lausunto kofeiinin turvallisuudesta.

 

EFSAlta positiivisen lausunnon saaneet kofeiiniin liittyvät terveysväitteet

EFSAn lausunnot on julkaistu englanninkielellä. Alla on otteita EFSAn lausunnoista.

Caffeine helps to increase alertness (ID 736, 1101, 1187, 1485, 1491, 2063, 2103)

  • In order to bear the claim, a  product should contain at least 75 mg caffeine per serving. The target  population  is  the  general  adult    For  children  consumption of a  dose  of 5mg/kg body weight could result in transient behavioural changes, such as increased arousal, irritability,  nervousness  or  anxiety.  In  relation  to  pregnancy  and  lactation,  moderation  of caffeine intake, from whatever source, is advisable.

Caffeine helps to improve concentration (ID 736, 1485, 1491, 2375)

  • In order to bear the claim, a  product should contain at least 75 mg caffeine per serving. The target  population  is  the  general  adult  For  children, consumption of a  dose  of 5mg/kg body weight could result in transient behavioural changes, such as increased arousal, irritability,  nervousness  or  anxiety.  In  relation  to  pregnancy  and  lactation,  moderation  of caffeine intake, from whatever source, is advisable.

Caffeine contributes to an increase in endurance performance (ID 737, 1486)

  • In order to obtain the claimed effect, caffeine should be consumed at doses of 3 mg/kg body weight one hour prior to exercise. The target population is adults performing endurance exercise.

Caffeine contributes to an increase in endurance capacity (ID 1488)

  • In order to obtain the claimed effect, caffeine should be consumed at doses of 3 mg/kg body weight one hour prior to exercise. The target population is adults performing endurance exercise. 

Caffeine contributes to a reduction in the rated perceived exertion/effort during exercise (ID 1488, 1490)

  • In order to obtain the claimed effect, caffeine should be consumed at doses of 4 mg/kg body weight one hour prior to exercise. The target population is adults performing endurance exercise.
  • Huomaa! Tässä annostus yli EFSAn turvalliseksi katsoman rajan 3 mg/kg bw.

Hylätyt terveysväitteet

Euroopan komissio on hylännyt kofeiiniin liittyvät terveysväitteet, jotka ovat saaneet EFSAlta negatiivisen lausunnon. Ne on merkitty komission väiterekisterissä ”non-authorised”. Näitä väitteitä ei voi käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2021