Miten ravitsemus- ja terveysväitteitä käytetään?

Pikaopas ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttöön (Pdf)

 

Näin käytät ravitsemus- ja terveysväitteitä elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai markkinointiaineistossa:

Selvitä, mitä ainesosia, ravintoaineita tai muita aineita elintarvike sisältää ja kuinka paljon.
Selvitä, mitä ravitsemus- ja terveysväitteitä elintarvikkeen sisältämistä ainesosista, ravintoaineista tai muista aineista saa esittää:
Selvitä, täyttääkö elintarvike kyseessä olevan väitteen käytön ehdot:
  • Onko väitteen kohteena olevaa ainetta elintarvikkeessa riittävästi?
  • Kuuluuko elintarvike tuoteryhmään, jolle kyseessä oleva väite on hyväksytty?
Käytä väitteestä sanamuotoa, joka vastaa hyväksyttyä väitettä.
  • Varmista, että väite tarkoittaa samaa eikä esimerkiksi lupaa voimakkaampaa tai laajempaa terveysvaikutusta.
Lisää pakkausmerkintöihin tai etämyynnissä annettaviin tietoihin väitteiden käytön edellyttämät pakolliset lisämerkinnät.
Esitetäänkö elintarvikkeesta väitteeksi katsottavia yleisluontoisia ilmaisuja,kuvia, symboleja, graafisia ilmaisuja, tuotenimiä, tavaramerkkejä, kuvitteellisia nimiä?
  • Varmista, että ne kaikki liittyvät väitteisiin, joita elintarvikkeesta saa esittää.
  • Liitä ne hyväksyttyyn, terveysvaikutuksen täsmentävään väitteeseen asteriskilla (*), elleivät ne ole hyväksytyn väitteen vieressä.
Käytä elintarvikkeesta vain hyväksyttyjä väitteitä. Huomaa, että pakkausmerkintöjen lisäksi tämä koskee kaikkea elintarvikkeen esillepanoa ja markkinointia sekä elintarvikkeesta luotua mielikuvaa, kuten esimerkiksi
  • Lehti-, radio- ja tv-mainokset, esitteet, lehdet, kirjat, tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, internetsivustot, terveydenhuoltoalan ammattilaisille tarkoitettu aineisto, sosiaaliset mediat (muun muassa Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube), blogit, kauppakeskusten kuulutukset, kyltit, hyllymerkinnät, esillepanoaineisto, suullinen markkinointi, ja niin edelleen.
Tarkasta vielä, ettei elintarvikkeesta esitetä:
Sivu on viimeksi päivitetty 16.7.2019