Pakkausmerkinnät

Yleiset pakkausmerkintämääräykset koskevat kaikkia elintarvikkeita, ja ne sisältävät tavallisimmat elintarvikepakkauksiin tehtävät merkinnät. Pakolliset pakkausmerkinnät on tehtävä suomen ja ruotsin kielellä.

Ravitsemus- ja terveysväitteet ovat elintarvikkeen pakkauksessa tai markkinoinnissa esitettäviä vapaaehtoisia merkintöjä. Tämän vuoksi kielimääräykset eivät koske itse väitteen esittämistä.

  • Pakkauksessa olevaa ravitsemus- tai terveysväitettä ei siis ole välttämätöntä esittää suomeksi ja ruotsiksi.

Mikäli elintarvikkeen pakkauksessa tai muussa markkinoinnissa kuitenkin esitetään ravitsemus- tai terveysväite, on väitteen käytön edellyttämät pakkausmerkinnät pakollisia pakkausmerkintöjä ja ne tulee ilmoittaa pakkauksessa sekä suomeksi että ruotsiksi.

  • Ruokaviraston näkemyksen mukaan väitteiden esittäminen Suomessa yleisesti ymmärrettävällä ilmaisulla tai tavalla edellyttää, että väitteiden käytön vaatimat pakkausmerkinnät esitetään suomeksi ja ruotsiksi.

Kaiken elintarvikkeesta annetun informaation, riippumatta käytetystä kielestä, tulee olla totuudenmukaista ja harhaanjohtamatonta.

 

Väitteen käyttö markkinoinnissa edellyttää pakollisia lisämerkintöjä

Ravitsemus- tai terveysväitteiden käyttö markkinoinnissa (esimerkiksi kyltit, esitteet, lehtimainonta, internet, radio, TV) edellyttää aina ravintoarvomerkintää ja pakollisia lisämerkintöjä elintarvikkeen pakkausmerkintöihin, vaikka itse pakkauksessa ei esitettäisikään väitteitä.

Pakollisten elintarviketietojen, päiväysmerkintöjä ja erätunnusta lukuun ottamatta, tulee olla kuluttajan saatavilla ostopäätöstä tehtäessä. Tämä koskee myös väitteiden käytön edellyttämiä pakollisia lisämerkintöjä. 

  • Eli esimerkiksi myytäessä nettikaupassa elintarvikkeita, joista esitetään terveysväitteitä, tulee väitteiden käytön edellyttämien pakollisten pakkausmerkintöjen olla ostajan saatavilla tilausta tehtäessä.

Toimija on aina vastuussa itse tuottamassaan markkinointimateriaalissa käytettävistä väitteistä. Tämä koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita: valmistajia, valmistuttajia, maahantuojia, pakkaajia, myyjiä, kauppiaita, verkostomyyjiä ja niin edelleen. Väitteiden käyttö toimijan itse tuottamassa markkinointimateriaalissa (esimerkiksi kyltit, esitteet, lehtimainonta, internet, radio, TV) ei saa olla ristiriidassa pakkausmerkinnöissä esitettyjen tietojen kanssa.

Elintarvikealan toimija vastaa aina itse siitä, että elintarvike ja siitä esitettävät väitteet ovat elintarvikelainsäädännön mukaisia. Vaikka internetsivuilla myytäisiin toisen valmistajan tuotteita ja elintarvikkeiden markkinointimateriaali olisi saatu näiltä toimijoilta, internetkauppias vastaa itse kaikesta siitä aineistosta, joka löytyy hänen internetsivuiltaan. Tällaisessa tapauksessa internetkauppiaan kannattaa informoida yritystä, jolta aineiston saa, ja vaatia heiltä elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttävää markkinointiaineistoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.7.2019