Omavalvonta ja valvonta

Toimijan omavalvonta

Komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti hyväksyttyjäkään terveysväitteitä ei saa käyttää, ellei niiden käyttö ole täysin väiteasetuksen kaikkien vaatimusten mukaista.

Elintarvikealan toimijan tulee kyetä osoittamaan toimivansa moitteettomasti ja näyttämään ne toimet, jotka se on toteuttanut väiteasetuksen kunkin osan noudattamiseksi.

  • Käytetään vain hyväksyttyjä terveysväitteitä väiteasetuksen mukaisesti.
  • Hyväksyttyjen terveysväitteiden yhteydessä esitetään väitteiden käytön edellyttämät pakolliset tiedot.

Elintarvikkeista esitettävien terveysväitteiden käytössä vastuu jakautuu esimerkiksi seuraavasti:

  • Toimija on vastuussa niiden elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä esiintyvistä väitteistä, joita se itse valmistaa, valmistuttaa, maahantuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista), pakkaa tai välittää (esimerkiksi agentuuritoiminta).
  • Toimija on aina vastuussa itse tuottamassaan markkinointimateriaalissa käytettävistä väitteistä, kuten esimerkiksi lehti-, radio- ja tv-mainokset, esitteet, lehdet, kirjat, tuotekuvastot, postimyyntikuvastot, internetsivustot, sosiaaliset mediat (muun muassa Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube), kauppakeskusten kuulutukset, hyllymerkinnät, esillepanoaineisto ja niin edelleen. Tämä koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita: valmistajia, valmistuttajia, maahantuojia, pakkaajia, myyjiä, kauppiaita, ja niin edelleen.

 

Väitteiden omavalvonnassa varmistettavat asiat on kerätty pdf-muodossa avautuvaan taulukkoon

 

Viranomaisvalvonta

Elintarvikkeista esitettyjen ravitsemus- ja terveysväitteiden valvonta kuuluu elintarvikelain mukaiseen elintarvikevalvontaan.

Kunnan tehtävänä on huolehtia elintarvikkeista esitettyjen ravitsemus- ja terveysväitteiden valvonnasta alueellaan olevien toimijoiden osalta. Tämä koskee elintarvikkeiden pakkauksissa esiintyvien väitteiden lisäksi muissa markkinointimateriaaleissa esiintyvien väitteiden valvontaa, mukaan lukien kyltit, esitteet, lehtimainonta, internet, radio, TV. Kunnan valvontaviranomaisen tulee varmistua siitä, että toimija korjaa lainsäädännön vastaiset ravitsemus- ja terveysväitteet elintarvikkeiden pakkauksista ja markkinointimateriaaleista.

Ruokaviraston tehtävänä on valtakunnallisesti suunnitella, ohjata ja kehittää ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaa. Tarvittaessa myös Ruokavirasto voi käyttää elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja varmistaakseen elintarvikkeiden markkinoinnin säädöstenmukaisuuden.

Erityistapauksissa, joissa kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset tai muut valvontaviranomaiset ovat aktiivisesti käyttäneet omat valvontakeinonsa loppuun, ne voivat kääntyä Ruokaviraston puoleen, mikäli valvontatoimet edellyttävät elintarvikelain mukaista markkinoinnin kieltämistä (65 §) tai markkinoinnin oikaisua (66 §).

Sivu on viimeksi päivitetty 16.7.2019