Kehysasetus (EU) 1935/2004

Asetus koskee kaikkia elintarvikkeen välilliseen tai suoraan elintarvikekosketukseen tulevia materiaaleja ja tarvikkeita. Sen mukaan elintarvikkeeseen ei saa siirtyä elintarvikekontaktimateriaalista sen ainesosia sellaisia määriä, jotka tekisivät elintarvikkeen ihmisen terveydelle haitalliseksi, muuttaisivat sen koostumusta sopimattomasti tai sen aistinvaraisia muutoksia haitallisesti (3 artikla).

Asetuksessa annetaan ohjeet uusien elintarvikekontaktissa tulevien materiaalien valmistuksessa käytettävien kemiallisten aineiden hyväksynnän hakemisesta (8-12 artiklat).

Elintarvikekontaktimateriaalit on merkittävä vähittäismyynnissä näkyvästi, selvästi ja pysyvällä tavalla kehysasetuksen 15 artiklan mukaisesti.

  • Sanat "elintarvikekäyttöön" tai niiden käyttöön viittaava erityinen tunnus kuten viinipullo tai lusikka tai asetuksen liitteessä esitetty "malja-haarukka"- tunnus.

  • Tarvittaessa ohjeet turvallista ja asianmukaista käyttöä varten;

    • Kuitenkaan edellä mainittua merkintää ei tarvita, mikäli tarvike on ominaisuuksiensa perusteella selvästi tarkoitettu elintarvikkeen kosketuksen elintarvikkeen kanssa                                                                            
  • Valmistajan, tuottajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoitetiedot; 
  • Asianmukainen merkintä jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.

Yritysten välisessä kaupassa, merkinnät voidaan esittää myös asiakirjoissa. Elintarvikekontaktimateriaalien ja tarvikkeiden mukana kulkeva vaatimustenmukaisuusilmoitus tulee kulkea kaikissa kaupan vaiheissa vähittäismyyntivaihetta lukuunottamatta (16 artikla)

Elintarvikekontaktimateriaalit pitää voida jäljittää (17 artikla) luotettavasti yksi askel taaksepäin (mistä tullut) ja yksi askel eteenpäin (minne toimitettu). Kontaktimateriaalit tulee voida jäljittää myös elintarvikehuoneistoissa.

Kehysasetuksen liitteessä 1 on lueteltu 17 erilaista elintarvikekontaktimateriaalia, joista voidaan säätää erityislainsäädännöllä.

Asetuksen liitteessä II on esitetty malli malja-haarukka symbolille.              

Asetuksen kieliversioihin pääset täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2018