Elintarvikekontaktimateriaalien maahantuojien ja jakelijoiden valvontateema 2018-2019

Syyskuun alusta 2018 syyskuun 2019 loppuun toteutettiin kunnallisten elintarvikevalvojien toimesta elintarvikekontaktimateriaalien (myöhemmin kontaktimateriaalit) valvontaa erityisen valvontateeman puitteissa. Tarkastukset kohdistettiin kontaktimateriaalien maahantuojiin ja tukkujakelijoihin, koska niihin oli aiemmin tehty vain vähän tarkastuksia ja heillä on kuitenkin oleellinen rooli markkinoilla olevien kontaktimateriaalien turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Maahantuonti on viime aikoina lisääntynyt ja uudet toimijat eivät aina ole kovin hyvin perillä roolistaan kontaktimateriaalitoimijana ja heihin kohdistuvista lainsäädännöllisistä velvoitteistaan kontaktimateriaalien turvallisuuden varmistamisessa. Kontaktimateriaalien maahantuonniksi katsotaan sekä kolmasmaa- että EU:n sisämarkkinamaahantuonti ja ko. toiminnasta kuten myös kontaktimateriaalien tukkujakelusta edellytetään ilmoituksen tekemistä kunnalliseen elintarvikevalvontaan.

Tarkastuksen yhteydessä panostettiin yritysten neuvontaan ja ohjeistamiseen siitä, miten maahantuotavien kontaktimateriaalien turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta voidaan varmistua. Tarkoitus oli myös saada kaikki kontaktimateriaaleja maahantuovat ja tukkukauppaa harjoittavat yritykset elintarvikevalvonnan rekisteriin. Lisäksi tarkastettiin erityisesti bambujauhoa sisältävistä melamiinimuovituotteista, toteutuuko EU:n kontaktimateriaaleja koskevan yleisasetuksen 1935/2004 3 artiklan vaatimus siitä, ettei niiden markkinoinnilla johdeta kuluttajaa harhaan sekä onko niistä saatavilla tutkimustulokset melamiinin ja formaldehydin siirtymistä.

Tarkastusten tulokset / havainnot

Ruokavirastoon raportoitiin tarkastuksia 25 kpl. Tarkastuksen kohteena olevilla toimijoilla maahantuontia oli 60 %:lla ja tukkujakelua 84 %:lla. Maahantuontia oli 20 EU-maasta ja 11 EU:n ulkopuolisesta maasta (ns. kolmasmaatuonti). Kolmasmaatuontia oli Thaimaasta, Taiwanista, Intiasta, Kiinasta, Vietnamista, Turkista, USA:sta, Bangladeshista, Venäjältä, Malesiasta ja Etelä-Afrikasta. Kontaktimateriaalien kirjo yrityksissä oli hyvin edustettuina: Erilaiset muovit (88%), paperi- ja kartonki (68%), metallit ja metalliseokset (64%) sekä myös liimat, keramiikka, korkki, kumi, lasi, regeneroitu selluloosa, tekstiilit, lakat ja pinnoitteet, vahat, puu ja aktiiviset ja älykkäät materiaalit ja tarvikkeet.

Pikkulapsille tarkoitettuja kontaktimateriaaleja oli valikoimissaan 63 %:lla ja  kierrätysmateriaalista valmistettuja kontaktimateriaaleja 25 %:lla yrityksistä. Vientiä harjoitti 50 % tarkastetuista yrityksistä.

Tarkastetuista maahantuojista ja tukkujakelijoista 44 %:lla liikevaihto oli alle 2 milj. €/vuosi ja tuotteiden määrät yli 1000 kpl tai yli 1 milj. kg/vuosi.  Henkilöstöä näissä yrityksissä oli 56 %:lla alle 15 kpl.

Valvontateema toteutettiin osana säännöllistä elintarvikevalvontaa. Tarkastuksissa käytettiin apuna Ruokaviraston laatimaa tarkastuslomaketta, joka löytyy Ruokaviraston nettisivuilta.

Tarkastus keskittyi seuraaviin osa-alueisiin:

  • Yleiset tiedot hyvien tuotantotapojen varmistamiseksi laaditusta laadunhallintajärjestelmästä
  • Maahantuotavien / markkinoitavien tuotteiden koostumuksen hallinta
  • maahantuotavien/ markkinoitavien tuotteiden tutkimukset
  • Kontaktimateriaaleista laaditut vaatimustenmukaisuusilmoitukset
  • Kontaktimateriaalien merkinnät
  • Kontaktimateriaalien jäljitettävyys
  • Kontaktimateriaalien käsittelymenetelmät ja hankintaprosessit

Tarkastuksilla painotettiin toimijoiden neuvontaa, mikä vaikutti siihen, että havaittuja puutteita ei arvioitu välttämättä tarkastuslomakkeen ohjeiden mukaisesti. Viidelle toimijoille kuitenkin annettiin kehotus korjata havaittuja puutteita. Puutteita raportoitiin maahantuotavien tuotteiden koostumuksen hallinnassa, tuotteiden tutkimuksissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksissa, pakkausmerkinnöissä sekä käsittelymenetelmissä/prosesseissa. Osallistuminen valvontateemaan jäi kaiken kaikkiaan valitettavan vähäiseksi ja sen vuoksi pitävien johtopäätösten tekeminen tarkastustulosten perusteella ei ollut mahdollista.

Bambujauhoa sisältäviä melamiinimuovituotteita raportoitiin olevan valikoimissa vain kolmella yrityksellä. Näistä vain yhdelle tuotteelle oli saatavilla kontaktimateriaalin turvallisuudesta kertova vaatimustenmukaisuusilmoitus. Mistään näistä tuotteista ei ollut saatavilla tutkimustuloksia formaldehydin ja melamiinin siirtymistä ja lisäksi yhden tuotteen markkinointi todettiin harhaanjohtavaksi.

Maahantuojien ja tukkujakelijoiden seminaari 29.10.2019

Valvontateema huipentui maahantuojille ja tukkujakelijoille järjestettyyn seminaariin 29.10.2019. Siihen osallistui paikan päällä Ruokavirastossa tai Skype-yhteydellä n. 100 toimijoiden edustajaa ja valvojaa. Seminaarissa keskityttiin selkiyttämään maahantuojien ja tukkujakelijoiden velvollisuuksia kontaktimateriaalien toimitusketjussa ja sen aikana kuultiin Ruokaviraston, Tullin, maahantuojan/tukkujakelijan sekä kunnallisen valvojan alustukset asiasta.

Lisätietoja:

Merja Virtanen p. 029530 4236, merja.virtanen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2019