Kontaktimateriaalitoiminnan valvonta

Kontaktimateriaalien turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvonta niitä valmistavissa, jatkojalostavissa, maahantuovissa ja jakelevissa/markkinoivissa yrityksissä

Kontaktimateriaalitoimijoiden valvonnassa huomioidaan riskiperusteisuus. Valvonta priorisoidaan ensisijaisesti niihin toimijoihin, jotka valmistavat tai jatkojalostavat kontaktimateriaaleja sekä markkinoivat tuotteitaan laajemmalle tai joiden tuotteita käytetään laajasti esimerkiksi maahantuojat ja jakelijat.

Valvonta suunnitellaan tuote edellä ja siinä priorisoidaan:

 • Suoran kosketuksen kontaktimateriaaleja
 • Pikkulapsille tarkoitettuja kontaktimateriaaleja
 • Rasvaiseen elintarvikekosketukseen tulevia kontaktimateriaaleja
 • Kuumaan elintarvikekosketukseen tulevia kontaktimateriaaleja
 • Erittäin happamaan elintarvikekosketukseen tulevia materiaaleja
 • Pitkään elintarvikosketusaikaan tarkoitettuja kontaktimateriaaleja
 • Kierrätysmateriaaleista valmistettavia kontaktimateriaaleja
 • Kontaktimateriaaleja, joiden valmistuksessa on käytetty pintabiosidejä tai dual-use lisäaineita

Prosessin valvonta kuuluu oleellisena osana valmistuksen valvontaan ja siihen sisältyy:

 • Prosessin kriittiset pisteet ja seurantapisteet (HACCP), GMP
 • Lisäaineiden ynnä muiden lisääminen
 • Kierrätysmateriaaliprosessit – kierrätysraaka-aineen lähteet ja puhtaus
 • Painatus – set off ilmiön estäminen

Asiakirjavalvonta

 • Asiakirjojen sisällön ja tausta-asiakirjojen tarkastaminen
 • Tausta-asiakirjoja ovat muun muassa tutkimustulokset, riskinarvioinnin tulokset, raaka-aineiden kemialliset tiedot
Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2022