Valvontatiheyden määrittäminen

Kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus

Ruokavirasto on laatinut ohjeen elintarvikehuoneistojen ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä (ohje 10503).  

Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan riskinarviointi on esitetty riskiluokitusohjeen taulukossa 4. Riskiluokkia kontaktimateriaalitoiminnalle on kolme ja niissä olevat tarkastustiheydet ovat 0,35 krt/vuosi,  0.5 krt/vuosi ja 1 krt/vuosi.

Riskiluokituksessa tarvittavat tiedot toiminnasta kerätään ensi kerran, kun toimija tekee elintarvikelain 297/2021 13§: mukaisen ilmoituksen toiminnastaan. Näitä tietoja myös päivitetään vastaamaan ajankohtaista tietoa aina tarkastusten yhteydessä. Siten riskiluokitus ja valvontatiheys voi muuttua aina toiminnan muuttuessa/tarkentuessa. 

Kontaktimateriaalitoiminnan laajuutta kuvaavina tunnuslukuina toimivat seuraavat asiat:

Riskiluokka 1 – pieni tai keskisuuri kontaktimateriaalitoiminta 

 • Materiaalilaatuja 1–3

 • Tuotantomäärä < 100 kpl/vuosi < 10000  kg/vuosi

 • Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala < 100 m2

 • Henkilömäärä < 15

 • Liikevaihto < 2 milj. euroa/vuosi

Riskiluokka 2 – suuri kontaktimateriaalitoiminta 

 • Materiaalilaatuja 4–8

 • Tuotantomäärä 100–1000 kpl/vuosi  10000–1 milj. kg/vuosi

 • Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala 100–500 m2 

 • Henkilömäärä 15–100

 • Liikevaihto 2–10 milj. euroa/vuosi

Riskiluokka 3 – erittäin suuri kontaktimateriaalitoiminta 

 • Materiaalilaatuja > 8

 • Tuotantomäärä > 1000 kpl/vuosi > 1 mil. kg/vuosi

 • Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala > 500 m2 

 • Henkilömäärä > 100

 • Liikevaihto > 10 milj. euroa/vuosi

Riskiluokaksi valikoituu se luokka, jossa vähintään kolme  riskiluokkaa kuvaavaa kriteeriä täyttyy. Jos missään riskiluokassa ei täyty kolmea kriteeriä, luokaksi valitaan se riskiluokka, johon kohde kuuluu materiaalilaatujen määrän perusteella.

Lisäksi riskiluokkaan vaikuttaa nostavasti se, jos toiminta on valmistamista/jatkojalostamista tai kontaktimateriaalit on tarkoitettu erityisesti pikkulapsille (esimerkiksi tuttipullot, lastenruokapakkaukset).

Esimerkki 1: Kohteessa on materiaalilaatuja 2 kpl, tuotantomäärä on 10 milj. kg/vuosi, tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala 70 m2 , henkilömäärä on 5 ja liikevaihto 5 milj. €/vuosi riskiluokaksi valikoituu 1. Koska kyseessä on kuitenkin valmistaja, nousee riskiluokka yhdellä eli lopullinen riskiluokka on 2.

Esimerkki 2: Kohteessa on materiaalilaatuja 5 kpl, tuotantomäärä on 1500 kpl/vuosi, henkilömäärä on 14, tuotantotilojen pinta-ala on 200 m2 ja liikevaihto < 2 milj. €/vuosi à Mikään riskiluokka ei valikoidu, koska kolmen kriteerin toteutuminen ei toteudu. Tällöin riskiluokaksi valikoituu riskiluokka 2 materiaalilaatujen määrän mukaan.

 

Kontaktimateriaalien valvontatiheys elintarvikehuoneistoissa

Kontaktimateriaalien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta valvontaan myös osana normaalia elintarvikehuoneiston valvontaa. Tarkastuksella noudatetaan Oiva-tarkastusohjetta 14.1 sekä hyväksytyissä että ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa. Tarkastus tehdään riskiperusteisesti ja riippuen elintarvikehuoneiston tarkastustiheydestä, kontaktimateriaalit tulevat tarkastettavaksi eri kertoja kuitenkin niin, että ne tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.8.2021