Kontaktimateriaalitoimijan omavalvonta

EU:n kaikkia kontaktimateriaaleja ja kaikkia kontaktimateriaalitoimijoita koskeva lainsäädäntö (kehysasetus 1935/2004 ja GMP-asetus 2023/2006) velvoittaa kontaktimateriaalitoimijan valmistamaan kontaktimateriaalit hyviä tuotantotapoja noudattaen ja laatimaan kirjallisen laadunhallintajärjestelmän hyvien tuotantotapojen varmistamiseksi. Laadunhallintajärjestelmän tulee sisältää sekä laadun varmistusmenetelmät että laadunvalvontamenetelmät. Vaatimus vastaa elintarviketoimijan omavalvontavaatimusta.

Laadunhallintajärjestelmän sisällölle ei ole annettu säädöksessä varsinaisesti muita vaatimuksia kuin asetuksen liitteessä olevat säännöt painovärien käytön sekä  kierrätysmuoviprosessin järjestelmään tuomille lisävaatimuksille.

Ruokavirasto on ohjeistanut laadunhallintajärjestelmän sisällöstä kontaktimateriaalien valvontaohjeessa (linkki vie sivulle, jossa valvontaohjeet + tarkastuslomakkeet).

Ohjeistuksen mukaan laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa vähintään seuraavat osa-alueet:

  • Laatujärjestelmän yleiset asiat muun muassa dokumenttien hallinta, takaisinvetoon varautuminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen ja niin edelleen.
  • Kontaktimateriaalien koostumuksen hallinta (muun muassa reseptiikka tai rakenteen hallinta, raaka-aineiden turvallisuus ja niihin liittyvät vaatimukset ja asiakirjat)
  • Kontaktimateriaalien valmistusprosessin kuvaus, vaarojen arviointi, prosessin hallinta ja mahdolliset seurantapisteet ja niiden kirjanpito, painovärien set-off ilmiön estäminen sekä kierrätysmuoveja koskevat lisätietovaatimukset (GMP-asetuksen liite I)
  • Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden testaaminen, mallilaskelmat
  • Kontaktimateriaalien merkinnät (kuluttajatuotteet)
  • Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat (malliasiakirjat, periaatteet asiakirjojen toimittamiselle ja päivittämiselle)
  • Kontaktimateriaalien jäljitettävyyden hallintaan liittyvät toimenpiteet ja kirjaukset

Laadunhallintajärjestelmä on mahdollista laatia myös standardeihin perustuen ja ainakin seuraavat standardit ovat kontaktimateriaalitoimijoilla käytössään:

  • SFS-EN 15593 standardi: Pakkaukset. Hygienian hallinta elintarvikepakkausten tuotannossa. Vaatimukset.
  • SFS-EN ISO 22000: Elintarviketeollisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille.
  • BRC/IOP Global standard for packaging and packaging materials

Viranomaiset eivät kuitenkaan vaadi, että laadunhallintajärjestelmän pitäisi perustua standardeihin eikä sen myöskään tarvitse olla sertifioitu.

Lisäksi eri toimialoilla on omia GMP-ohjeita, joita voi käyttää apuna laadunhallintajärjestelmää laatiessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2022