Kontaktimateriaalitoimijat

Kontaktimateriaalien toimijat: välimateriaalien valmistajat, varsinaiset kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien maahantuojat ja jakeluvarastot/tukut

Kontaktimateriaalialan toimijoita ovat kaikki, jotka saattavat markkinoille elintarvikekontaktimateriaaleja. Joissain tapauksissa toimijoilla voi olla kaksoisrooli. He voivat olla sekä elintarvikealan toimijoita että kontaktimateriaalitoimijoita, kuten ovat esimerkiksi monet tukkukaupat. Vähittäismyyjällä, joka tuo itse maahan kontaktimateriaaleja omaan myymäläänsä, joko sisämarkkinoilta tai kolmansista maista,  on  myös maahantuojan rooli.

Kontaktimateriaalialan toimijoiksi ei katsota:

  • Kontaktimateriaalien valmistuksessa käytettävien lähtöaineiden (kemikaalien) valmistajia.
  • Pelkästään kontaktimateriaalien vähittäiskauppaa harjoittavia yrityksiä.
  • Kontaktimateriaalien maahantuojia, jotka tuovat niitä omaan käyttöönsä, esimerkiksi leipomo, joka maahantuo kakkurasioita omien leipomotuotteidensa pakkaamista varten.
Sivu on viimeksi päivitetty 7.6.2021