Ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta

Suomen elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Lain 21a§ mukaan kontaktimateriaalitoimijoiden (valmistajat, maahantuojat, jakelijat/markkinoijat) on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehdään kunnalliselta viranomaiselta saatavalla lomakkeella.

Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on tämän lähetettävä ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Oman paikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston internet -sivuilta osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/

Ruokavirasto on laatinut ohjeen kontaktimateriaalitoiminnan ilmoittamisesta ja se löytyy täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2019