Suomessa sovellettavat poikkeukset kontaktimateriaalitoiminnassa

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuuteen Suomessa 

3D-tulostus elintarvikehuoneistossa

Jos elintarviketoimija tulostaa 3D-tulostimella esimerkiksi laitteiden osia tai muita kontaktimateriaaleja ja noudattaa tulostuksessa tulostimen ja raaka-ainetoimittajan ohjeita, elintarviketoimijan ei pääsääntöisesti myöskään tarvitse rekisteröityä kontaktimateriaalitoimijaksi. Se edellyttää, että tulostimen toimittaja on rekisteröitynyt kontaktimateriaalitoimijaksi, toimittaa laitteen lisäksi myös raaka-aineet ja on varmistanut elintarviketoimijan käyttöön tarkoitetun valmiin tulostettavan tuotteen vaatimustenmukaisuuden ja soveltuvuuden aiottuun käyttöön.
 
Laitteen toimittajan tulee tällöin antaa elintarviketoimijalle tarkat ohjeet laitteen ja raaka-aineen käytöstä (esimerkiksi tulostuksessa käytettävää lämpötilaa, aikaa ja raaka-ainemateriaalin määrää koskevat ohjeet) ja elintarviketoimijan tulee noudattaa annettuja ohjeita. Ohjeissa on myös syytä olla kuva tuotteesta, jonka vaatimuksenmukaisuuden tulostimen toimittaja on varmistanut. Ohjeet ja kuva on pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle.
 
Mikäli elintarviketoimija poikkeaa annetuista ohjeista (esimerkiksi tulostaa muita kuin tulostimen toimittajan turvalliseksi varmistamia tuotteita tai hankkii raaka-ainetta muualta, kyseinen helpotus rekisteröinnin ja vaatimustenmukaisuusvarmistuksen suhteen ei enää päde. Tällöin elintarviketoimijasta tulee myös kontaktimateriaalitoimija ja toimijan tulee muun muassa varmistaa tutkimuksin tulostettavan tarvikkeen vaatimustenmukaisuus.

Pakkausaihion muovaaminen elintarvikehuoneistossa pakkaamisen yhteydessä

Pakkausaihion (esimerkiksi syvävetorasiat tai pulloaihiot) muovaaminen elintarvikehuoneistossa elintarvikkeen pakkaamisen yhteydessä ei myöskään pääsääntöisesti ole kontaktimateriaalitoimintaa.

Pakkausaihion toimittajan tulee olla rekisteröitynyt kontaktimateriaalitoimijaksi ja toimittaa pakkausaihion lisäksi elintarviketoimijalle tarkat ohjeet muovaamisesta (esimerkiksi lämpötila, aika, materiaalin paksuus ja muoto). Pakkausaihion toimittajan pitää varmistaa lopullisen muovatun pakkauksen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus tutkimuksilla ja/tai laskelmilla ja määritellä pakkaukselle niiden käyttöolosuhteet.

Jos elintarviketoimija poikkeaa pakkausaihion toimittajan ohjeista, tulee hänestä kontaktimateriaalitoimija, jolla on kontaktimateriaalitoimijan vastuut. 
Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2022