Kontaktimateriaalien myynti ja pakkausmerkinnät

Mitä asioita tulee ilmoittaa kontaktimateriaalien pakkausmerkinnöissä?

Kuluttajien käyttöön valmistetuissa kontaktimateriaaleissa tulee olla pakkausmerkinnät. Jos kyse on elintarvikehuoneistoille myytävästä kontaktimateriaalista, riittää, että merkintä on asiakirjoissa. Kaikissa materiaaleissa itsessään tulee olla vähintään jäljitettävyysmerkintä.

EU-asetuksen 1935/2004 mukaiset pakolliset pakkausmerkinnät kuluttajalle myytävissä kontaktimateriaaleissa ovat:

  • Sanat ”elintarvikekäyttöön” tai niiden käyttöön viittaava tunnus;
  • Tarvittaessa erityisohjeet turvallista ja asianmukaista käyttöä varten;
  • Markkinoille saattamisesta vastaavan, yhteisöön sijoittautuneen
  • valmistajan, tuottajan tai myyjän nimi tai toiminimi ja osoite tai kotipaikka;
  • Asianmukainen merkintä tai tunniste materiaalien tai tarvikkeiden
  • jäljitettävyyden varmistamiseksi;
  • Aktiivisten materiaalien ja tarvikkeiden osalta tiedot sallitusta käytöstä ja muut asianomaiset tiedot kuten vaikuttavan ainesosan vapauttamien aineiden nimi ja määrä

Minkälaiset merkinnät tulee olla verkkokaupassa myynnissä olevissa elintarvikekontaktimateriaaleissa?

Jos verkkokauppa on sellainen, että myös kuluttaja voi ostaa sieltä kontaktimateriaaleja, on näissä tuotteissa oltava EU-asetuksen 1935/2004 15 artiklan mukaiset merkinnät. Koska kyseessä on kuluttajatuote, on merkinnät laitettava sekä suomen- että ruotsinkielellä.  

Tuleeko elintarvikekontaktimateriaalin olla myytäessä aina käyttövalmis vai voiko kuluttajalta edellyttää pakkausmerkinnöissä huuhtomista tms.?

Kyllä voi edellyttää huuhtomista. Kontaktimateriaalit ovat aina ns. konepuhtaita eivätkä välttämättä täytä sellaisenaan kaikkia puhtauskriteerejä, mitä niiltä elintarvikekosketuksessa edellytetään.  Tärkeintä on ohjata oikeassa käytössä.

Jos tuote on metallia, esimerkiksi metallinen siivilä, joka ei kestä Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehtävää testausta 4 % etikkahappoliuoksella, voidaanko tuote saattaa markkinoille lisäämällä tuotteeseen ohjeistus siitä, että tuote soveltuu vain lyhytaikaiseen kosketukseen elintarvikkeen kanssa, jonka pH on >4,5?

Käyttötarkoitusta ei voida rajata, kun kyse on KTM:n päätöksen 268/1992 mukaisesti tutkituista raskasmetallipitoisuuksien siirtymästä. Tämä on kansallinen säädös. Tuon päätöksen menetelmä on neuvoston direktiivissä 84/300/ETY mainittu menetelmä, jossa kaikki näytteet tutkitaan 4 % etikkahapolla ja näytteen tulee täyttää vaatimukset. Testiolosuhteet on siis määrätty säädöksessä ja ne kuvastavat epäsuotuisimpia ennakoitavissa olevia olosuhteita, jonka mukaan kaikki tuotteet tulee testata.

Miksi elintarvikekosketukseen soveltuvuudesta kertovaa malja-haarukka tunnusta ei ole kaikissa kontaktimateriaaleissa?

Malja-haarukkatunnus on EU:n kehysasetuksen 1935/2004 liitteessä II esitetty tunnus, jota voidaan käyttää osoittamaan kontaktimateriaalin elintarvikekäyttöä. Sen käyttö on vapaaehtoista ja elintarvikekäytöstä voidaan kertoa myös muilla tavoin, esim. muilla vastaavilla tunnuksilla (kahviautomaatti, viinipullo tai lusikka), tekstillä ”elintarvikekäyttöön”, nimeämällä kontaktimateriaali sen käytön mukaan tms. merkinnöillä. Tapaa kertoa elintarvikekäytöstä ei siis ole määrätty, kunhan käyttötarkoitus käy riittävän hyvin esille.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2019