Kontaktimateriaalitoimijat

Onko elintarviketukku, josta ravintolat hakevat elintarvikkeiden lisäksi kontaktimateriaaleja, kontaktimateriaalitoimijoita?

Kyllä tukut, jotka myyvät elintarvikekontaktimateriaaleja, ovat kontaktimateriaalitoimijoita.  Niillä on ns. kaksoisrooli sekä elintarviketoimijana että kontaktimateriaalitoimijana, koska he myyvät tuotteita toisille toimijoille eivätkä suoraan kuluttajalle. Suoraan kuluttajalle kontaktimateriaaleja myyvä toimija on vähittäismyyjä eikä sitä luokitella kontaktimateriaalitoimijaksi.

Jos elintarviketoimija maahantuo pakkausmateriaaleja omaan käyttöönsä, onko kyse kontaktimateriaalitoiminnasta?

Ei ole. Kyse on normaalista elintarviketoiminnasta. Jos elintarviketoimija sen lisäksi toimittaisi pakkausmateriaaleja toiselle elintarviketoimijalle, silloin kyse olisi kontaktimateriaalitoiminnasta

Olemme kontaktimateriaalien maahantuoja. Meillä on toimistot kahdella eri paikkakunnalla Suomessa, mutta varasto sijaitsee toisessa EU-maassa. Miten kontaktimateriaalitoiminnan rekisteröinti-ilmoitus pitäisi näin ollen tehdä? Toisessa EU-maassa sijaitsevan varaston tiedoin? Kaikki toimitukset lähtevät suoraan varastosta asiakkaille eikä niitä varastoida missään vaiheessa Suomessa.

Valvonta Suomessa voidaan tehdä maahantuojan konttorissa, jossa asiakirjat säilytetään. Toimijan pitäisi osoittaa, missä heidän pääkonttorinsa on ja tehdä ilmoitus sitten sille paikkakunnalle ja myös keskittää paperiliikenne sinne, jotta se on tarvittaessa tarkastettavissa. Joka tapauksessa, he ovat maahantuoja, vaikka eivät käytännössä tuotetta näkisikään.

Suunnittelen ottavani suomalaiseen verkkokauppaani myyntiin elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevia tarvikkeita. Tuotteet tulevat Kiinasta ja haluaisin varmistua materiaalien turvallisuudesta. Miten etenen asiassa?

Elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonnin aloittaminen edellyttää ilmoituksen tekemistä paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Oman paikkakuntanne elintarvikevalvontaviranomaisen yhteystiedot löydätte täältä: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/ (valitkaa kunta hakulaatikosta).

Toiminnan aloittamisesta tehtävästä ilmoituksesta löydätte lisää Eviran kontaktimateriaalisivuilta: 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalitoimijat/ilmoitus-kontaktimateriaalitoiminnasta/

Tuotteen turvallisuuden ja muun vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi siitä tulee pyytää valmistajalta (tai Kiinalaiselta jakelijalta) EU-asetuksen 1935/2004 16 artiklassa tarkoittama vaatimustenmukaisuusilmoitus. Tässä vaatimustenmukaisuusilmoituksessa tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää ko. asetuksen yleiset vaatimukset sen kemiallisen turvallisuuden osalta sekä antaa perustelut sille. Perusteluna on aina materiaalikohtaisen lainsäädännön täyttyminen (esim. EU:n muoviasetuksen10/2011 vaatimusten täyttyminen) tai jos materiaalikohtaista lainsäädäntöä ei ole, niin EU-tasoisen suosituksen tai jonkun EU-maan kansallisen säädöksen vaatimusten täyttyminen. Lisäksi vaatimustenmukaisuusilmoituksessa kerrotaan ne käyttöolosuhteet, joissa tuotetta voi käyttää elintarvikekosketuksessa (esim. elintarvikkeen tyyppi, lämpötila ja kosketusaika). Lisää vaatimustenmukaisuusilmoituksesta voitte lukea täältä: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien-turvallisuus-ja-muu-vaatimustenmukaisuus/vaatimustenmukaisuutta-osoittavat-asiakirjat/

Kontaktimateriaaleista, niihin liittyvistä turvallisuustekijöistä ja lainsäädännöstä sekä kontaktimateriaalitoimijoiden velvoitteista, voitte lukea tarkemmin täältä: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/

Kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen neuvoo teitä asiassa eteenpäin, kun olette ensin tutustuneet em. internetsivuihin.

X-toimija valmistaa alihankintana keramiikkatuotteita toimijalle Y. Tuotteet menevät puolivalmiina toimija Y:lle, joka sitten polttaa ja lasittaa tuotteet. Toimija Y on rekisteröitynyt elintarvikevalvonnan kohde, mutta mikä on tilanne toimija X:n suhteen, jonka tuotteet ovat puolivalmiita? Pitääkö toimija X:n tehdä rekisteröitymisilmoitus paikalliselle elintarvikevalvonnalle ja onko se siten kontaktimateriaalitoimija?

Myös puolivalmiiden tuotteiden valmistaja on kontaktimateriaalitoimija, jonka pitää tehdä kontaktimateriaalitoimijan rekisteröitymisilmoitus kunnalliselle elintarvikevalvontayksikölle.

Kuuluuko paperin/kartongin valmistuksen raaka-ainesellu kontaktimateriaaleihin ja onko sen valmistus kontaktimateriaalialan toimintaa?

Sellun valmistus katsotaan kontaktimateriaalialan toiminnaksi ja sellu kontaktimateriaaliksi (niin sanotuksi välimateriaaliksi), jos siitä on tarkoitus valmistaa elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevaa paperia/kartonkia. Sen sijaan yksittäisten kemikaalien valmistus ei kuulu kontaktimateriaalialan toimintaan. 

Tuleeko kontaktimateriaalitoimijan ilmoittaa viranomaisille häiriötilanteista?

Kontaktimateriaalialan toimijoilla pitää olla ohjeet toimintansa häiriötilanteiden ja tuotteiden takaisinvedon varalta osana GMP-asetuksen 2023/2006 mukaista laadunhallintajärjestelmää aivan samoin kuin elintarvikealan toimijoilla tulee olla vastaavat ohjeet osana omavalvontaansa. Sellaisista häiriötilanteista, joilla voi olla vaikutusta kuluttajien turvallisuuden vaarantumiseen, tulee ilmoittaa valvovalle elintarvikeviranomaiselle. Tärkeää on varmistaa, että tiedottaminen tapahtuu koko toimitusketjussa valmistajasta / maahantuojasta jakelijan kautta vähittäismyyntiin.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2022