Bambua sisältävät muovituotteet

Komission keskustelumuistio bambujauhoa ja kasvikuituja sisältävistä muovituotteista

Onko bambukuitu hyväksytty muoviasetuksen 10/2011 liitteen I positiivilistalle?

Bambukuitua ja -jauhoa ei ole muoviasetuksen 10/2011 hyväksyttyjen ainesosien positiivilistalla

Jos materiaali sisältää bambujauhoa, maissijauhoa ja melamiinihartsia, onko se muoviasetuksen mukainen muovinen kontaktimateriaali?

Tuote ei ole muoviasetuksen 10/2011 mukainen, koska bambujauhoa ei ole muoviasetuksen hyväksyttyjen aineiden listalla. Tuote katsotaan kuitenkin muovituotteeksi sen sisältämän melamiinihartsin vuoksi.

Jos materiaali sisältää melamiinihartsia (vaikka vain pienenkin määrän), se luokitellaan muovituotteeksi, jonka tulee täyttää EU:n kehysasetuksen 1935/2004 lisäksi myös EU:n muoviasetuksen 10/2011 vaatimukset. Kiinasta ja Hongkongista tuotavia melamiinista ja/tai polyamidista valmistettuja kontaktimateriaaleja ja –tarvikkeita koskee lisäksi EU:n tuontirajoituksen 284/2011 vaatimukset, mm. formaldehydin ja PAA-yhdisteiden (primaariset aromaattiset amiinit) siirtymisen suhteen.  

Voiko toimija maahantuoda bambukuitua tai –jauhoa sisältäviä muovituotteita Suomeen?

Uusia eriä bambukuitua sisältäviä muovituotteita ei tule maahantuoda tällä hetkellä, koska niiden vaatimustenmukaisuuskysymykset ovat kesken EU-komissiossa. Jo markkinoilla olevat tuotteet voidaan myydä loppuun, kunhan on varmistettu tutkimuksilla, ettei niistä elintarvikkeeseen siirtyvän melamiinin ja formaldehydin raja-arvot ylity. Lisäksi markkinoinnissa ja pakkausmerkinnöissä ilmoitetaan selkeästi, että kyseessä on muovituote eikä niitä markkinoida luontoystävällisenä ja biohajoavana, kun ne eivät sitä ole.

Mitä riskejä bambujauhoa sisältäviin muovituotteisiin liittyy?

Tuotteet eivät ole muoviasetuksen 10/2011 vaatimusten mukaisia ja siten eivät täytä EU:n kehysasetuksen 1935/2004 yleisiä, kaikille kontaktimateriaaleille asetettuja vaatimuksia. Näissä tuotteissa on useissa tapauksissa havaittu huomattavia ylityksiä formaldehydin tai melamiinin migraation suhteen. Formaldehydille on annettu muoviasetuksessa ryhmäraja-arvo migraatiolle, joka on 15 mg/kg. Asetuksen 284/2011 mukaan formaldehydin siirtymärajoitus on melamiinisille kontaktimateriaaleille myös 15 mg/kg. Tuotteita ei ole tunnistettu muovituotteiksi rajavalvonnassa ja sen vuoksi niiltä ei ole myöskään osattu vaatia muoviasetuksen ja asetuksen 284/2011 mukaisia tutkimuksia. Tämän vuoksi markkinoilla voi olla tuotteita, joiden turvallisuutta ei ole varmistettu migraatiotutkimuksilla. Näitä bambuisia muovituotteita on lisäksi markkinoitu harhaanjohtavasti ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina muoville. Näin ollen ne eivät täytä siltäkään osin kehysasetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

Miten saan markkinoida minulla myynnissä olevia bambuisia muoviastioita?

Bambua sisältävien muovituotteiden markkinoinnissa tulee huomioida se, ettei kuluttajalle synny väärää kuvaan ko. tuotteiden ympäristöystävällisyydestä ja mm. kierrätettävyydestä. Kuluttajan pitää ymmärtää, että kyse on muovituotteesta, olkoonkin, että se sisältää bambukuitua.

Onko tarkka materiaalitieto pakollinen bambujauhoa tai –kuitua sisältävissä muoviastiapakkauksissa? 

On tärkeää, että kuluttaja ei luule tuotteen olevan vain bambukuidusta valmistettu, vaan ymmärtää sen olevan muovituote, joka sisältää bambukuitua. Melamiini on muovia, joka ei maadu, joten mitään siihen viittaavaa ei saa ilmoittaa pakkauksessa. Sen sijaan tarkkoja koostumustietoja ei tarvitse ilmoittaa pakkausmerkinnöissä. Muovista tulisi kuitenkin ilmoittaa muovityyppi, jotta sen lajittelu onnistuu. Muovityypin ilmoittamisvaatimus pakkauksessa ei kuitenkaan tule elintarviketurvallisuussäädöksistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2019