E944 - Propaani

Lisäaineryhmä
Muut lisäaineet

Kuvaus
Maaöljystä peräisin oleva ponneaineena käytettävä hiilivety. Saa käyttää kuten E 943

Hyväksyttävä päivittäinen enimmäissaanti (ADI)
Ei ole määritelty