Stevioliglykosidit

Steviakasvin (Stevia rebaudiana Bertoni) lehtiuutteesta valmistettujen stevioliglykosidien (E 960) käyttö makeutusaineena sallittiin 2.12.2011 alkaen.

Elintarvikkeiden markkinoinnissa ja pakkausmerkinnöissä ei ole sallittua käyttää sanaa ”stevia” tai ”steviauute” kuvaamaan makeutusaineena käytettäviä stevioliglykosidejä. Tämä viittaa kokonaisen kasvin tai sen osien käyttöön, mikä on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta edelleen kiellettyä. Se on myös kuluttajaa harhaan johtavaa.

Lainsäädäntö ohjaa käyttöä

Makeutusaineena markkinoitavien stevioligykosidien tulee täyttää lainsäädännössä niille asetetut puhtausvaatimukset. Niiden tulee koostua vähintään 95-prosenttisesti seuraavista yhdisteistä: steviosidit, rebaudiosidit A, B, C, D, E ja F, steviolibiosidit, rubusosidit ja dulkosidit.

Stevioliglykosidi-makeutusaineen käytöstä elintarvikkeissa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1333/2008. Säädöksestä ilmenee, mihin elintarvikeryhmiin ja kuinka paljon stevioliglykosidejä saa käyttää.

Pakkausmerkinnät ja markkinointi eivät saa johtaa kuluttaja harhaan

Makeutusaineen käytöstä tulee ilmoittaa elintarvikkeen nimessä tai sen yhteydessä (Elintarviketietoasetus (EU) N:o 1169/2011).

Kuluttajille markkinoitavien elintarvikkeiden ainesosaluettelossa stevioliglykosidit tulee ilmoittaa käyttötarkoitusta kuvaavalla ryhmänimellä sekä nimellä tai E-koodilla seuraavasti: makeutusaineet (stevioliglykosidit) TAI makeutusaineet (E 960). Kuluttajille myytäväksi tarkoitettujen pöytämakeuttajien myyntinimityksessä on lisäksi oltava maininta stevioliglykosidit-pohjainen pöytämakeuttaja. Pöydässä käytettävien makeutusaineiden valmistajien on lisäksi annettava kuluttajille tuotteen turvallista käyttöä koskevat tiedot. 

Esimerkkejä stevioliglykosidejä sisältävien elintarvikkeiden muissa pakkausmerkinnöissä ja markkinoinnissa sallituista ja kielletyistä ilmauksista on koottu alla esitettyyn taulukkoon.

SALLITTUJA

Lisätietoa

  • stevioliglykosidit

Kun stevioliglykosideistä vähintään 95 % on steviosidejä, rebaudiosidejä A, B, C, D, E tai F, steviolibiosidejä, rubusosidejä tai dulkosidejä.

  • rebaudiosidi A

Kun stevioliglykosideistä vähintään 95 % on rebaudiosidi A:ta.

  • steviosidit

Kun stevioliglykosideistä vähintään 95 % on steviosidejä.

  • steviakasvista valmistetut stevioliglykosidit

Sana steviakasvi voidaan korvata sanoilla stevia, steviauute tai stevian lehtiuute.

  • steviakasvista valmistettu makeutusaine

 

  • kasvista peräisin oleva makeutusaine

 

  • stevioliglykosidejä esiintyy stevian lehdissä

 

KIELLETTYJÄ

Lisätietoa

  • stevia tai steviakasvi

Stevia rebaudiana Bertoni -kasvista uutetut ja puhdistetut stevioliglykosidit voidaan lisätä elintarvikkeeseen makeutusaineeksi, muttei itse stevia-kasvia. Ainakin toistaiseksi steviakasvi (Stevia rebaudiana Bertoni) katsotaan EU:ssa hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi eikä sen käyttö elintarvikkeena (kokonaisen kasvin tai sen lehtien käyttöä sellaisenaan tai kuivattuna) muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole sallittua.

  • steviauute

Sanaa steviauute ei pidetä EU:ssa synonyyminä stevioliglykosideille eli sitä ei voida käyttää kuvaamaan stevioliglykosidejä.

   

Sellaisenaan myytävien stevioliglykosidien pakkausmerkinnät

Elintarvikevalmistajille myytävien stevioliglykosidien pakkauksissa tai astioissa tulee olla yksityiskohtaisemmat tiedot, kuten määräystenmukaista käyttöä koskevat ohjeet. Lisäaineiden pakkausmerkintävaatimukset ovat tarkistettavissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1333/2008.

Steviakasvin tai sen osien käyttö tarvitsee luvan

Stevia-kasvi (Stevia rebaudiana) katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeeksi, jonka kuivattujen lehtien ja lehdistä valmistettujen vesiuutteiden käyttö on sallittu vain ravintolisäasetuksen määritelmän mukaisissa ravintolisissä sekä teetyyppisenä tuotteena (yrttiteenä). Yrttiteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tuoreesta tai kuivatusta kasvista tai kasvin osasta vesiuutolla valmistettua haudutettua juomaa, jota käytetään teen tai kahvin tapaan. Stevian lehtien käyttö muissa elintarvikkeissa (niin sanotusti "tavanomaisissa" elintarvikkeissa, kuten jugurteissa tai leivonnaisissa) on sen sijaan kiellettyä, kunnes sille on haettu ja myönnetty uuselintarvikeasetuksen (EU) 2015/2283 mukainen markkinointilupa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2019