Kielletyt ja rajoitetut aineet elintarvikkeissa

Täydentämisasetuksen (EU) N:o 1925/2006 artiklassa 8 säädetään menettelystä, jolla voidaan EU:n laajuisesti kieltää tai rajoittaa eräiden muiden aineiden käyttöä elintarvikkeissa, mikäli ne aiheuttavat terveysvaaraa. Kielto koskee kaikkea elintarvikekäyttöä, myös käyttöä ravintolisissä.

Nämä aineet lisätään täydentämisasetuksen liitteeseen III:

 • Osaan A, jos aineen käyttö kielletään kokonaan
 • Osaan B, jos aineen käyttöön sovelletaan rajoituksia

Aine voidaan myös asettaa yhteisön valvonnan alaisuuteen, jos havaitaan, että käyttö voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen, mutta asia on tieteellisesti epävarma. Tällöin aine asetetaan yhteisön valvonnan alaisuuteen ja lisätään liitteen III osaan C. Elintarvikealan toimijat tai muut asianomaiset tahot voivat milloin
tahansa esittää viranomaiselle arvioitavaksi sellaisia tieteellisiä tietoja sisältävän asiakirjan, joilla osoitetaan C osassa mainitun aineen turvallisuus. Neljän vuoden kuluessa päivästä, jolloin aine on merkitty C osaan, on komission sääntelymenettelyä noudattaen tehtävä päätös joko sallia aineen käytön yleensä tai siirtää aine osaan A tai B. 

 

Osa A – Kielletyt aineet elintarvikkeissa

 • Efedra-yrtti ja siitä saadut valmisteet, jotka ovat peräisin Ephedra-suvun lajeista (EU N:o 2015/403)
 • Johimben kuori ja siitä saadut valmisteet, jotka ovat peräisin johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (EU N:o 2019/650, annettu 24.4.2019, voimassa 15.5.2019 lähtien)
 • Aloe-emodiini ja kaikki valmisteet, joissa tätä ainetta esiintyy;
 • Emodiini ja kaikki valmisteet, joissa tätä ainetta esiintyy;
 • Hydroksiantraseenijohdannaisia sisältävien Aloe-lajien lehdistä saadut valmisteet;
 • Dantroni ja kaikki valmisteet, joissa tätä ainetta esiintyy ((EU) 2021/468, annettu 18.3.2021).

Osa B – Aineet, joiden käyttöön sovelletaan rajoituksia

 • Punariisistä saatavat monakoliinit (ei vielä voimassa, tulossa voimaan toukokuussa 2022)
  • Käyttöä koskevat edellytykset:
   • Monakoliinin määrä ravintolisän vuorokausiannoksessa on oltava alle 3 mg
  • Lisävaatimukset:
   • Pakkaukseen on merkittävä ravintolisän suositeltava vuorokausiannos ja varoitus, että vuorokausiannosta ei saa ylittää
   • Lisäksi pakkaukseen on merkittävä seuraavat varoitusmerkinnät (suomennokset päivitetään myöhemmin):
    • "Seek advice from a doctor before use";
    • "Seek advice from a doctor if you experience liver, kidney or muscular problems";
    • “Should not be consumed if you are already taking other medication, such as cholesterol-lowering medicines or if you have an intolerance to statins";
    • "Should not be consumed if you are already taking other products containing red yeast rice".
 • Muu transrasva kuin eläinperäisessä rasvassa luontaisesti esiintyvä transrasva (EU N:o 2019/649, annettu 24.4.2019, voimassa 15.5.2019 lähtien)
  • Käyttöä koskevat edellytykset:
   • Enimmäismäärä loppukuluttajalle tai vähittäiskauppaan tarkoitetussa elintarvikkeessa 2 grammaa 100 grammaa rasvaa kohden.
  • Lisävaatimukset:
   • Elintarvikealan toimijoiden, jotka toimittavat muille elintarvikealan toimijoille muita kuin loppukuluttajalle tai vähittäiskauppaan tarkoitettuja elintarvikkeita, on varmistettava, että toimituksen vastaanottaville elintarvikealan toimijoille annetaan tiedot transrasvan määrästä, pois lukien eläinperäisessä rasvassa luontaisesti esiintyvä transrasva, kun määrä on suurempi kuin 2 grammaa 100 grammaa rasvaa kohden.
  • Siirtymäaika:
   • Elintarvikkeita, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, voidaan edelleen saattaa markkinoille 1.4.2021 asti.

Osa C - Yhteisön valvonnan alaiset aineet

 • Punariisistä saatavat monakoliinit (ei vielä voimassa, tulossa voimaan toukokuussa 2022)
 • Hydroksiantraseenijohdannaisia sisältävien lajien Rheum palmatum L. ja Rheum officinale Baillon ja niiden hybridien juurista tai juurakoista saadut valmisteet;
 • Hydroksiantraseenijohdannaisia sisältävän lajin Cassia senna L. lehdistä tai hedelmistä saadut valmisteet;
 • Hydroksiantraseenijohdannaisia sisältävien lajien Rhamnus frangula L. ja Rhamnus purshiana DC. kuoresta saadut valmisteet ((EU) 2021/468, annettu 18.3.2021).

Lisätietoa asiasta Euroopan komission internetsivulta:
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/vitamins_minerals_en 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2022