Usein kysyttyä täydennetyistä elintarvikkeista

1. Suunnittelen energiajuomien ja muiden täydennettyjen elintarvikkeiden maahantuontia. Kenen puoleen voin kääntyä saadakseni neuvoja?

– Ruokaviraston nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa, muun muassa elintarvikehuoneistoista, omavalvonnasta, täydennettyjen elintarvikkeiden ilmoitusmenettelystä ja pakkausmerkinnöistä.

Oman kunnan elintarvikevalvontaviranomainen (terveystarkastaja) neuvoo elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia.

Täydentämisilmoitusten ja pakkausmerkintöjen teossa voi tarvittaessa kääntyä konsulttipalveluja tarjoavien yritysten puoleen.

Elintarvikkeiden täydentäminen ravintoaineilla

Ruokaviraston julkaisut

Toiminnan aloittaminen - elintarvikehuoneistot

Omavalvonta

2. Tarvitaanko elintarvikkeiden täydentämiseen lupa?

– Erillistä lupaa ei tarvita, mutta elintarvikkeen täydentämisestä vitamiineilla ja/tai kivennäisaineilla on tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon. Ruokavirasto on siirtynyt sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä ilmoituksen täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta, koostumuksen muuttumisesta tai markkinoilta poistumisesta. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla.

Ilmoitus täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamisesta

Sähköinen asiointipalvelu

3. Mitä vitamiineja ja kivennäisaineita elintarvikkeisiin saa lisätä?

– Sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet luetellaan täydentämisasetuksen (1925/2006/EY) liitteessä I ja niiden sallitut yhdisteet liitteessä II.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006

Täydennettyjen elintarvikkeiden sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden lähteet

4. Elintarvikkeeseen on lisätty vitamiinien lisäksi yrttiuutteita, aminohappoja ja muita aineita. Mistä tiedän, ovatko ne sallittuja?

– Kiellettyjen tai sallittujen aineiden listaa ei ole olemassa paitsi vitamiinien ja kivennäisaineiden sekä niiden lähteiden osalta (täydentämisasetus 1925/2006/EY liite I ja liite II). Pääsääntö on, että tuotteen on oltava elintarvikkeena turvallinen, sen ainesosilla on oltava käyttöhistoriaa ja ainesosat eivät saa tehdä tuotteesta lääkettä. Yrityksen vastuulla on selvittää, että nämä ehdot tuotteissa täyttyvät.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006

Uuselintarvikkeet

5. Onko vitamiinien tai kivennäisaineiden lisäämiselle ylärajaa? Entä muille aineille, esimerkiksi kofeiinille tai aminohapoille?

– Kansallista lainsäädäntöä enimmäismääristä ei ole. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja on vastuussa siitä, että tuote on kuluttajille turvallinen.

Euroopan komissio on laatimassa vitamiineille ja kivennäisaineille ylärajoja. Asiaa kannattaa seurata komission sivuilta.

6. Onko elintarvikkeen täydentämisestä omega-3-rasvahapolla ilmoitettava Ruokavirastoon? Entä täydentämisestä kofeiinilla, tauriinilla tai ginsengillä tai muilla yrteillä?

– Ei ole, sillä ilmoitusvelvollisuus koskee vain vitamiineja ja kivennäisaineita.

7. Pitääkö kofeiinilla täydennettyihin energiajuomiin tai muihin elintarvikkeisiin laittaa jokin varoitusmerkintä?

– Juomaan, joka sisältää mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa kofeiinia yli 150 mg/l, pitää tehdä nimen yhteyteen merkintä ”Korkea kofeiinipitoisuus (..mg/100 ml)”. Tämän lisäksi pakkaukseen on merkittävä ”Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille” ja ilmoitettava suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi ”Korkeintaan kaksi tölkillistä päivässä”.

Kahviin ja teehen näitä merkintöjä ei kuitenkaan tarvitse laittaa.

Kofeiinia sisältäviin makeisiin, suklaapatukoihin ja muihin vastaaviin tuotteisiin pitää tehdä merkintä ”Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille” ja ilmoitettava suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna, esimerkiksi ”Korkeintaan yksi rasiallinen päivässä”. 

Kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden varoitus- ja käyttöohjemerkinnät

8. Onko teollisesti valmistetun elintarvikkeen pakkausmerkintöihin merkittävä, jos tuotteessa käytetty suola on jodioitua?

– Kyllä, merkintä vaaditaan. Mikäli elintarvikkeen koostettu ainesosa sisältää lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, tulee ne ilmoittaa ainesosaluettelossa. Jodioitu suola on elintarvikkeen ainesosa, joka koostuu suolasta ja jota on täydennetty kaliumjodidilla (tai kaliumjodaatilla). Jodioitu suola ilmoitetaan pakatun elintarvikkeen ainesosaluettelossa esimerkiksi seuraavasti: jodioitu suola tai suola (suola, jodi) ja suolan määrä painoprosentteina.

9. Saako tuotetta myydä, vaikka Ruokavirastolta ei ole vielä tullut tietoa täydentämisilmoituksen vastaanottamisesta?

– Kyllä saa. Ruokavirasto katsoo ilmoitusvelvollisuuden täytetyksi, kun ilmoitus saapuu virastoon kaikkine vaadittavine tietoineen ja liitteineen.

Ruokavirasto ei arvioi tuotteen turvallisuutta, koostumusta tai pakkausmerkintöjä ilmoitusta vastaanotettaessa. Ilmoituksen vastaanottaminen ei siis tarkoita sitä, että Ruokavirasto olisi hyväksynyt ilmoitetun täydennetyn elintarvikkeen elintarvikemääräysten mukaiseksi.

Ruokavirasto lisää tuotteen rekisteriin, ja lähettää ilmoituksen tekijälle kirjeellä tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitus liitteineen lähetetään paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle ja tarvittaessa tullille tiedoksi ja valvontaa varten.

10. Harkitseeko Ruokavirasto ostoikärajan asettamista energiajuomille?

– Ruokavirastolla ei ole toimivaltaa ostoikärajan asettamiselle. Ruokaviraston nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa energiajuomista.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.11.2021