Yhteisön rekisteri elintarvikkeiden täydentämisestä

Komissio ylläpitää rekisteriä vitamiinien ja kivennäisaineiden sekä tiettyjen muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin. Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden yhdisteet, joiden lisääminen on sallittua
  • vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- ja vähimmäismäärät, joiden lisääminen elintarvikkeisiin on sallittua ja kaikki niihin liittyvät ehdot. Enimmäismääriä ei toistaiseksi ole vahvistettu. 
  • jäsenmaiden kansalliset säännökset vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisvelvollisuuksista
  • vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttöä koskevat rajoitukset
  • vitamiini- ja kivennäisaineet ja niiden yhdisteet, jotka joista on toimitettu tiedot Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle arviointia varten
  • kielletyt aineet, aineet, joihin sovelletaan rajoituksia ja yhteisön valvonnan alaiset aineet
Sivu on viimeksi päivitetty 22.10.2021