Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2013

Vuoden 2013 kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa tutkittiin yhteensä 2265 näytettä. Satunnaisotannan lisäksi tehtiin tarvittaessa epäilyyn perustuvia tutkimuksia, jotka tavallisesti liittyivät todetun määräystenvastaisen näytteen johdosta tehtyihin lisäselvityksiin tai EU:n ”riskituoteasetukseen” (EY) N:o 669/2009. Ruokaviraston koordinoima valvonta kohdistettiin kotimaisiin tuotteisiin.

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Jäämien sallittu enimmäismäärä (MRL) ylittyi 117 erässä, mutta mittausepävarmuuden huomioon ottamisen jälkeen määräystenvastaisia näytteitä todettiin yhteensä 63 (2,8 %). Kasvinsuojeluainejäämävalvonnan kotimaiset elintarvikkeet olivat määräystenmukaisia yhtä naurisnäytettä lukuun ottamatta.Maahantuoduista tuotteista 61 erää (3,2 %) osoittautui määräystenvastaisiksi. Eniten määräystenvastaisia eriä oli teessä, yrttiteessä, eksoottisissa hedelmissä sekä marjoissa. Näistä valtaosa (49 kpl) oli EU:n ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita ja 12 erää oli EU-alkuperäisiä elintarvikkeita.

Valvontatoimenpiteet

Määräystenvastaisten erien osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset suorittivat lainsäädännössä määritetyt toimenpiteet. Kaikkien määräystenvastaisten tuotteiden jakelu elintarvikeketjuun pysäytettiin ja seuraavista eristä otettiin seurantanäytteet ennen tuotteiden pääsyä markkinoille. Määräystenvastaiset tuote-erät tuhottiin tai palautettiin viranomaisvalvonnassa alkuperämaahan. Takaisinvetotoimenpiteisiin ryhdyttiin niiden markkinoille päässeiden erien osalta, joiden todettiin riskinarvioinnissa aiheuttavan vaaraa kuluttajille. Riskinarvion perusteella seitsemästä määräystenvastaisesta erästä lähetettiin ilmoitus muille jäsenvaltioille EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset suorittivat täydentävien ehtojen ja kasvinsuojeluaineen käytön valvonnat kotimaisten tuotteiden tapauksissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2018