Kuluttajan mahdollisuuudet vähentää elohopean saantia

Kuluttaja voi vähentää elohopealle altistumista syömällä kalaa yleisten ravitsemussuositusten mukaisesti: ainakin kaksi kertaa viikossa, eri kalalajeja vaihdellen. Sisävesien petokaloista, etenkin hauesta, mutta myös meressä elävästä hauesta voi saada tavanomaista suurempia määriä metyylielohopeaa. Mitä iäkkäämpi kala sitä enemmän se on ehtinyt kerätä vierasaineita, kuten elohopeaa. Tästä syystä hauki ja sisävesien petokalat ovat osa Ruokaviraston kalaa koskevia turvallisen käytön ohjeita: Lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien tulisi syödä järvestä tai merestä pyydettyä haukea vain 1–2 kertaa kuukaudessa. Raskaana olevien ja imettävien ei tulisi syödä haukea ollenkaan sen sisältämän elohopean takia. Myös sisävesialueiden kalaa päivittäin syöviä suositellaan vähentämään muidenkin elohopeaa keräävien petokalojen (isokokoiset ahvenet, kuhat ja mateet) käyttöä.

Perinteisissä aasialaisissa yrttilääkkeissä on raportoitu esiintyvän satunnaisesti jopa vaarallisen korkeita määriä elohopeaa. Tällaisten tuotteiden käyttäjien elohopea-altistus voi olla monin verroin korkeampi kuin elintarvikkeista saatava altistus.