Kuluttajan mahdollisuudet vähentää nikkelin saantia

Kuluttaja voi vähentää nikkelille altistumista syömällä eri elintarvikkeita yleisten syöntisuositusten mukaisesti: monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuullisesti.

Evira on antanut suosituksia elintarvikkeiden, muun muassa öljysiementen turvallisen käytön ohjeiksi. Öljysiemeniä koskeva määrärajoitus on perusteltua ennen kaikkea siksi, että öljykasvien siemenet sisältävät erityisen runsaasti energiaa korkean rasvapitoisuutensa vuoksi, mutta samanaikaisesti suositellut käyttömäärät tuovat suojaa myös metallialtistuksen osalta.